MENUMENU
MENUMENU

Praktisk gjennomføring av samværet

Foreldrene kan selv avtale hvem som skal hente og bringe barnet til samværet.

skilsmisse oslo

Dersom foreldrene ikke avtaler noe er utgangspunktet at det er den forelderen som skal ha samvær som har ansvar for å hente og bringe barnet til og fra samværet. Likevel følger det av lovens § 42 første ledd at den barnet bor hos også har en plikt til å medvirke til at samværet gjennomføres. Det kan derfor tenkes at også denne forelderen kan ha en plikt til å hente og bringe barnet til samværet. Dette vil bero på en konkret vurdering av de forhold som foreligger i vedkommende tilfelle.

Robert Voldhuset
Advokat
Email:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Email:
Mobil:
+47 91 86 80 82

Barnefordeling

Kontakt oss

Del dette med andre...
Advokat oslo
        
MENUMENU