Kan man stanse eller nekte samvær på grunn av korona?

Kan man nekte eller stanse samvær under henvisning til korona, skrevet av advokat Hanne Elmenhorst Koronautbruddet har skapt nye utfordringer når barna veksler mellom å bo hos begge foreldrene eller når de skal ha samvær. Mange er usikre på om samvær kan gjennomføres som normalt. Vi har fått mange henvendelser fra foreldre med spørsmål om samvær kan stanses i forbindelse med koronaviruset (corona). Vi har også fått mange henvendelser fra fortvilte foreldre hvor samvær har vært stanset i flere uker på grunn av korona pandemien. I noen tilfeller opplever man at den andre forelderen misbruker koronasituasjonen. Det ser ut til at smitteverntiltak og koronapandemien (Covid-19) kan bli langvarig. Vi ser derfor et behov for å klargjøre reglene om samvær og gi våre synspunkter på hvordan foreldre bør håndtere samvær fremover.

Utgangspunktet er at samvær skal gjennomføres som normalt

Barneloven har ingen særbestemmelse som gjelder smittevern og samvær. Barnelovens regler om samvær gjelder også under koronapandemien. Utgangspunktet er at avtalt eller fastsatt samvær skal gjennomføres. Man kan ikke stanse samvær fordi man generelt sett er urolig eller utrygg for smitte. Helsedirektoratet har gitt råd og anbefalinger om hvordan man bør forholde seg for å unngå smitte av koronaviruset, blant annet for barn hvor foreldrene ikke bor sammen:
«Dere som er friske og som bor sammen kan omgås som vanlig. Dette gjelder også barn i skilte familier, men du bør unngå håndhilsning, kyssing og klemming med andre utover dette.»
Når samvær ikke kan gjennomføres uten at man bryter myndighetenes vedtak om smittevern, f.eks. vedtak om isolasjon eller hjemmekarantene, må hovedregelen være at det ikke skal gjennomføres samvær. Det samme må gjelde dersom barnet eller bostedsforelderen er bekreftet smittet av koronaviruset. Da må begge holde seg hjemme og samværet må utgå.

Reiser og transport er ikke til hinder for samvær

Rådene om å unngå innenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige endrer ikke på at samvær skal gjennomføres. Det betyr at barnet og foreldrene kan reise innenlands for å gjennomføre samvær. Offentlig transport bør unngås dersom det er mulig. Familier som må krysse landegrensen for å gjennomføre samvær, er unntatt fra plikten om å gå i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Noen kommuner har innført lokale karanteneregler og innreiserestriksjoner. Barne- og familiedepartementet har uttalt at slike regler ikke kan begrense samværsretten med barn.

Samvær kan stanses i helt spesielle tilfeller

Selv om hovedregelen er at avtalt eller fastsatt samvær skal gjennomføres som normalt, kan andre viktigere hensyn medføre at samvær ikke bør gjennomføres for en periode. Hensynet til barnets beste er et grunnleggende og overordnet prinsipp. Dette gjelder også for beslutninger om samvær kan gjennomføres eller ikke i dagens situasjon.
  • Dersom barnet eller noen i husstanden er i risikogruppen må det tas hensyn til det vurderingen om det skal være samvær eller ikke.
  • I de tilfellene hvor barnet eller noen i husstanden har fått påvist smitte eller har symptomer på koronasmitte, er vår anbefaling at det ikke bør gjennomføres samvær.
  • Dersom samværsforelder er i karantene på grunn av reise til risikoområder eller har vært i nærkontakt med andre som har fått påvist smitte, bør man vise forsiktighet med å gjennomføre samvær i karanteneperioden.
  • Dersom foreldrene er i særskilt utsatte og samfunnskritiske yrkesgrupper, typisk helsearbeidere bør det også tas særskilte hensyn i vurderingen om samvær skal gjennomføres på vanlig måte.

Koronapandemien må ikke misbrukes til å stanse samvær  

Det er svært viktig at corona pandemien ikke misbrukes til å stanse samvær. Flere av de henvendelsen vi har mottatt kan tyde på at samvær har blitt stanset uten at det foreligger noen annen grunn enn at vi har en korona pandemi. Vår klare anbefaling er at samvær ikke må stanses eller nektes uten at det er en konkret og reell grunn. Dersom det foreligger en konkret og reell grunn, for eksempel påvist smitte eller karantene, bør samværet igangsettes så snart vedkommende er frisk eller karantenetiden er over. Vi vil også oppfordre til et samarbeid, slik at flest mulig samvær gjennomføres. For de fleste barn vil det beste være å ha kontakt og samvær med begge sine foreldre også i denne korona tiden, som er svært annerledes og som kan virke skremmende for mange barn. Du kan lese mer om tiltak mot samværssabotasje her   Du kan lese mer om samvær med felles barn her 

Trenger du hjelp, ta kontakt med oss

Våre advokater kan bistå og gi råd til deg som opplever at dere ikke kommer til enighet om samvær. Ta kontakt med en av våre advokater for bistand.

Advokat Oslo hjelper deg

Advokat Oslo bestreber hele tiden etter å oppnå de beste resultater for våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Våre advokater jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Siste artikler

Arverekkefølgen i rettsak

Arverekkefølgen i Norge

Personvern og GDPR

Uskifterett etter ny arvelov

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.