Hva vektlegger domstolene i en barnefordelingssak?
Generelt om barnets beste i barnefordelingssaker I denne artikkelen skal vi kort si noe om hvilke momenter domstolene typisk vil vektlegge i barnefordelingssaker. Med barnefordelingssaker mener alle tvister som gjelder [...]
Read More
Nye regler om flytting med barn – utvidede plikter til å varsle og mekle
av advokat Robert Voldhuset Flytting med barnet – utvidet plikt til å varsle den andre forelderen Flytting med felles barn kan ofte være en kime til konflikt mellom foreldrene. Det [...]
Read More
Moms på advokattjenester – 16 år senere
Av advokat Anders Flatabø Sommeren 2017 var det 16 år siden det ble innført merverdiavgift på advokattjenester og annen rettshjelp. Med innføring av merverdiavgift på advokattjenester ble privatpersoners utgifter til juridisk [...]
Read More
Hvordan vinne rettssak mot en psykopat?
Av advokat Anders Flatabø Vi i Advokat Oslo vil med dette gi deg noen konkrete tips på hva man bør gjøre i rettssalen, for å vinne en sak mot en [...]
Read More
Psykopatens taktikk i rettssalen: avledning, villedning, provokasjon og manipulasjon
Av advokat Anders Flatabø Når du møter en person med psykopatiske trekk for domstolene, kan du forvente at psykopaten vil bestride de mest enkle og opplagte faktum. Videre kan du [...]
Read More
Hvorfor er det vanskelig å vinne mot en psykopat i rettssaker?
Av advokat Anders Flatabø Hold deg unna rettslig prosess mot psykopaten – hvis du kan! Er det vanskeligere å vinne en rettssak mot en psykopat? Lar virkelig en dommer seg [...]
Read More
Psykopati i rettssaker
Av advokat Anders Flatabø Vanskelig å vinne søksmål mot en psykopat Motparter med psykopatiske trekk er vanskelige å møte i rettssaker, fordi de uten empati kan lyve og manipulere med stor [...]
Read More
Hva gjør en advokat dyktig?
Av Advokat Anders Flatabø Det er mange ulike meninger om hva som gjør en god advokat. Mange tror at en dyktig advokat opptrer som på film og tv med en selvsikker [...]
Read More
Omsorgskompetanse innen barneforedeling og barnevernsretten
Av Advokat Anders Flatabø I en barnefordelingssak vil det ligge flere ulike hensyn under skjønnet «barnets beste». I LG 2016 s. 7553 er det gitt en kortfattet oppsummering av de [...]
Read More
Hva utredes i barnevern og barnefordelingssaker?
av Advokat Anders Flatabø Klienter som befinner seg i barnefordelingssaker eller barnevernssaker for første gang vet normalt ikke helt hva en sakkyndig utredning går ut på, hvilke temaer den sakkyndige [...]
Read More