Foreldreansvarets innhold

Innholdet i foreldreansvaret er todelt.

For det første inneholder foreldreansvaret en plikt for foreldrene til å ta omsorg for barnet (omsorgsplikt). For det andre innebærer foreldreansvaret en rett og plikt til å ta avgjørelser om personlige forhold for barnet, jf. barneloven § 30 første ledd.

Foreldreansvarets innhold

Foreldreansvaret er ikke det samme som å ha den daglige omsorgen for barnet. Barnet kan for eksempel bo fast hos mor, men foreldreansvaret kan likevel være delt mellom mor og far.

Bortsett fra flytting utenlands, jf. barneloven § 40, er beføyelsene som ligger under foreldreansvaret kun angitt i praksis og forarbeider.

Det sentrale innholdet i foreldreansvaret er myndighet til å bestemme over barnets personlige forhold, blant annet vergemål, medisinsk behandling, utstedelse av pass, valg av type skole, samtykke til adopsjon, navnevalg, samtykke til ekteskapsinngåelse, innmelding i trossamfunn, samtykke til medisinske inngrep og flytting utenlands.

Foreldre som har felles foreldreansvar må være enige om disse beslutningene.

Området for foreldreansvaret etter samlivsbrudd avgrenses av barneloven § 37 mot større avgjørelser om dagliglivet, herunder om barnet skal gå i barnehage og flytting innenlands, som den av foreldrene barnet bor fast hos treffer.

Etter hvert som barnet blir eldre, jo mer kan barnet bestemme selv, jf. lovens §§31-33. Dette innebærer blant annet at etter at barnet har fylt 15 år kan vedkommende selv avgjøre valg av utdanning, samt valg om å melde seg inn eller ut av en forening.

Robert Voldhuset
Advokat
Email:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Email:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Foreldreansvar

Kontakt Oss

Kontakt Oss
Advokat oslo