MENUMENU
MENUMENU

VELKOMMEN TIL ADVOKAT OSLO

Vi yter all juridisk bistand innen barne og familierett

Vår visjon

Vi er spesialiserte innen familierett, mekling, skilsmisse, barnefordeling og barnevern. Vi bestreber hele tiden etter å oppnå det beste resultatet får våre klienter. Dette gjør vi gjennom å snu hver sten og utføre den beste praksisen overfor våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Vi jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

VÅRE VERDIER

Våre kjerneverdier er kompetanse, situasjonsforståelse og effektivitet. Disse tre kjerneverdier fokuserer vi på, for å oppnå våre mål og optimale resultater for klienten gjennom riktig rådgivning til rett tid.

VÅR FILOSOFI

Vår filosofi går ut på å sette mellommenneskelige hensyn høyt, idet vi vet hvordan en tvist og dens utfall kan påvirke mennesker og relasjoner. Vi er derfor opptatt av at vår rådgivning skal være realistisk, informativ og i klientens interesse, slik at klienten kan ta informerte valg før, under og etter en tvist.

Vår kompetanse

Barnefordeling

Barnefordelingssaker er et av firmaets kjerneområder, der vi besitter god kompetanse på de psykologfaglige hensyn som vektlegges i barnets-beste vurderingen, gangen i en barnefordelingssak, sakkyndiges rolle, samværssabotasje og barnebidrag mv. Firmaets familiemeklingskompetanse og kompetanse som bistandsadvokat og vold gir oss særskilte fortrinn i vanskelige barnefordelingssaker. Les mer

Barnevernssaker

Barnevernssaker er et av firmaets kjerneområder, der vi besitter god kompetanse gjennom lang og bred erfaring fra barnevernssaker innenfor omsorgsovertakelse, tilbakeføring, akuttvedtak og plassering på institusjon mv. Vi representerer privat part, og har gode resultater å vise til i alle typer barnevernssaker. Les mer

Mekling

Foreldre med felles barn under 16 år, plikter ved samlivsbrudd å møte til obligatorisk mekling, jf. ekteskapsloven § 26 og barneloven § 51. Det er også lovpålagt med mekling dersom man vil gå til domstolene med en sak om barnefordeling. Vi kan tilby mekling fra kontorer sentralt i Oslo, Lillestrøm og på Eidsvoll. Normal ventetid hos oss på familiemekling er 1-2 uker fra du bestiller time. Les mer

Skilsmisse

Skilsmisse er noe mange opplever i løpet av livet. Skilsmisse innebærer ofte store emosjonelle og økonomiske omveltninger. Mange er usikre på sine juridiske rettigheter.Reglene i ekteskapsloven om delingen av formuen kan være kompliserte. Våre advokater er spesialiserte på skilsmissesaker. Advokat Oslo hjelper deg gjennom hele skilsmisseoppgjøret. Les mer

Om Advokat Oslo

Møt Advokatene i Advokat Oslo

Kompetanse, innsikt og god rådgivning

Advokat Oslo er et advokatfellesskap drevet av advokat Robert Voldhuset og Sara Sibbern Sørensen. Vi yter all juridisk bistand innen barne- og familierett.
Advokatene i Advokat Oslo jobber spesialisert innen familierett, skilsmisse, barnefordeling, barnevern og familiemekling.

Advokat Oslo bestreber hele tiden etter å oppnå det beste resultatet får våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Vi jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Vi er begge godkjente offentlige oppnevnte meklere og har bred og lang erfaring fra konfliktarbeid, og mekling i familiesaker.  Vi foretar et stort antall meklinger etter ekteskapsloven og barneloven hvert år. Vi tar også oppdrag som sensor ved Universitetet i Oslo, og underviser blant annet i barnerett og menneskerettigheter mv.

VÅRE ADVOKATER

ADVOKAT OSLO

Kontakt oss

Hegdehaugsveien 34, 0352
Oslo
Mandag - Fredag
08:00 - 16:00
Advokat oslo
        
MENUMENU