Barnefordeling

Betydningen av folkeregistrert adresse for barn ved delt bosted

Mange foreldre avtaler delt bosted for felles barn ved samlivsbrudd. Et sentralt spørsmål er da om barnet kan ha folkeregistrert adresse hos begge foreldrene.

Delt bosted innebærer ikke nødvendigvis at barnet tilbringer like mye tid hos foreldrene. Foreldrene kan avtale delt bosted, men ha en ulik fordeling av antall dager.

Barnefordeling

Hva vektlegger domstolene i en barnefordelingssak?

I denne artikkelen skal vi kort si noe om hvilke momenter domstolene typisk vil vektlegge i barnefordelingssaker. Med barnefordelingssaker mener alle tvister som gjelder foreldreansvar, flytting med barn til utlandet, hvor barnet skal bo fast og samvær.

Det overordnede hensynet som domstolene skal bygge sin avgjørelse på er hensynet til hva som er til barnets beste jf. barneloven § 48.

Skilsmisse

Hvem beholder boligen ved skilsmisse?

I et skilsmisseoppgjør vil det kunne oppstå uenighet om hvem av ektefellene som skal overta boligen.

Noen ganger ønsker begge å overta boligen, noen ganger ønsker den ene å overta boligen, mens den andre ønsker at boligen skal legges ut for salg på det åpne markedet.

Siste artikler

Personvern og GDPR

Uskifterett etter ny arvelov

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.