Vi er din advokat i Oslo

Vår visjon

Vi har ambisjoner om å være et kompetent fullservice advokatfirma for private og små- og mellomstore bedrifter og organisasjoner med hovedvekt på barn, bistandsadvokatarbeid, personskade og kontraktsrettslige tvister.

VÅRE VERDIER

Våre kjerneverdier er kompetanse, situasjonsforståelse og effektivitet. Disse tre kjerneverdier fokuserer vi på, for å oppnå våre mål og optimale resultater for klienten gjennom riktig rådgivning til rett tid.

VÅR FILOSOFI

Vår filosofi går ut på å sette mellommenneskelige hensyn høyt, idet vi vet hvordan en tvist og dens utfall kan påvirke mennesker og relasjoner. Vi er derfor opptatt av at vår rådgivning skal være realistisk, informativ og i klientens interesse, slik at klienten kan ta informerte valg før, under og etter en tvist.

Våre tjenester

Mekling

Foreldre med felles barn under 16 år, plikter ved samlivsbrudd å møte til obligatorisk mekling, jf. ekteskapsloven § 26 og barneloven § 51. Det er også lovpålagt med mekling dersom man vil gå til domstolene med en sak om barnefordeling. Vi kan tilby mekling fra kontorer sentralt i Oslo, Lillestrøm og på Eidsvoll. Normal ventetid hos oss på familiemekling er 1-2 uker fra du bestiller time. Les mer

Barnevernssaker

Barnevernssaker er et av firmaets kjerneområder, der vi besitter god kompetanse gjennom lang og bred erfaring fra barnevernssaker innenfor omsorgsovertakelse, tilbakeføring, akuttvedtak og plassering på institusjon mv. Vi representerer privat part, og har gode resultater å vise til i alle typer barnevernssaker. Les mer

Prosedyre

Prosedyre er et viktig satsingsområde for oss, idet saker ofte kan vinnes på å kunne fremlegge rettslige og faktiske argumenter på en ryddig, tydelig og engasjerende måte. I tillegg er det viktig med kunnskap om eksaminasjon av parter, motparter, sakkyndige og vitner mv. Les mer

Personskade og pasientskade

Vi har god kompetanse på personskadesaker, som pasientskader, yrkesskade og skade etter motorvogn mv. (bilansvar). Vi kan rådgi rundt søksmålsrisiko, utmåling av erstatning, taktiske vurderinger opp mot skadevolder, medisinske vurderinger og mye mer. Les mer

Barnefordeling

Barnefordelingssaker er et av firmaets kjerneområder, der vi besitter god kompetanse på de psykologfaglige hensyn som vektlegges i barnets-beste vurderingen, gangen i en barnefordelingssak, sakkyndiges rolle, samværssabotasje og barnebidrag mv. Firmaets familiemeklingskompetanse og kompetanse som bistandsadvokat og vold gir oss særskilte fortrinn i vanskelige barnefordelingssaker. Les mer

Skiftesaker

Vi har god kompetanse på økonomiske oppgjør etter endt ekteskap eller samboerskap, samt arveoppgjør etter død. Vi kan bistå med råd og vegledning både under private skifter, så vel som ved offentlige skifter, skiftetvister for domstolene eller regulære søksmål med krav fra ekteskap, samboerskap eller arveoppgjør. Les mer

Om Advokat Oslo

Hvem er Advokat Oslo

“Jeg vil ha en advokat som kan faget, og som forstår hva jeg trenger hjelp til.”

Advokatfellesskapet Advokat Oslo ble etablert 1 januar 2011 av advokatene Robert Voldhuset, Anders Flatabø og Sara Sibbern SørensenVi har kontorer sentralt i Oslo, Lillestrøm og Eidsvoll.

Vi er spesialiserte advokater innenfor: barnefordeling, barnevern, familierett, strafferett og bistandsoppdrag. Videre bistår Advokat Oslo også fornærmede i volds- og sedelighetssaker. Advokater har hyppige oppdrag for domstolene, fylkesnemndene mv.

Flere av våre advokater er godkjente offentlig oppnevnte meklere og har bred og lang erfaring fra konfliktarbeid, og mekling i familiesaker.  Vi foretar et stort antall meklinger etter ekteskapsloven og barneloven hvert år. Vi tar også oppdrag som sensor ved Universitetet i Oslo, og underviser blant annet i barnerett og menneskerettigheter mv. Advokat Oslo tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter.

Tilbakemeldinger fra våre kunder og klienter gjenspeiler den erfaring, og kompetanse vi har opparbeidet gjennom lang tid.

Alle våre advokater og advokatfullmektiger følger regler for god advokatskikk i håndtering, og avregning av advokatoppdrag.

Vi tar også saker som omfatter fri rettshjelp.

SEND FORESPØRSEL