Rettsområder

Det er mange advokater å velge mellom, og det kan være vanskelig å velge riktig advokat.

Våre advokater jobber spesialisert og i team innenfor en rekke rettsområder. Når advokatene jobber spesialisert, sikrer dette høy faglig kompetanse og effektiv bistand. 

Vi tilstreber effektivitet og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak.

På denne siden finner du nyttig informasjon om rettsområdene innenfor vår ekspertise.

Våre advokater har bred erfaring innen arbeidsrett.

 

Vi hjelper deg gjerne med arverettslige spørsmål.

Barnefordeling kan være både konfliktfylte og krevende saker å stå i som forelder og barn.

Barneverntjenesten har stor makt og myndighet.

Reglene om rett til bistandsadvokat er kompliserte, og det kan være vanskelig for den enkelte å avgjøre om man faller inn under ordningen. 

Eiendomsrett er retten til å eie, kontrollere og styre eiendom.

Her finner du informasjon om inngåelse av ekteskap og utforming av ektepakt og samboerkontrakt.

Vi hjelper deg med spørsmål innen fiskeri- og havbruksrett.

Våre advokater hjelper deg med forsikringsrettslige spørsmål.

Vi har bred kompetanse innen regulering av forholdet mellom profesjonelle håndverkere og forbrukere.

Vi er godkjente meklere og kan bistå med familiemekling.

Vi bistår med eierskifte samt endring og opphør av selskapsforholdet.

Sivilprosess er reglene om saksbehandlingen i sivile tvister som reises som søksmål for domstolene. Vi har lang erfaring med prosedyre i sivile saker.

Skilsmisse er ofte en krevende prosess og kan innebære store økonomiske omveltninger. Da kan det være lurt å rådføre seg med en advokat.

Våre advokater har bred erfaring fra større og mindre straffesaker og vi påtar oss oppdrag som forsvarer i alle typer straffesaker.

Hvis du trenger hjelp eller rådgivning innen utlendingsrett, kan du søke hjelp fra våre spesialiserte advokater med lang erfaring og ekspertise innen dette feltet.

Velferdsrett omhandler rettigheter til helsetjenester, sosiale tjenester og trygdeytelser.