Rettsområder

Det er mange advokater å velge mellom, og det kan være vanskelig å velge riktig advokat.

Våre advokater jobber spesialisert og i team innenfor en rekke rettsområder. Når advokatene jobber spesialisert, sikrer dette høy faglig kompetanse og effektiv bistand. 

Vi tilstreber effektivitet og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak.

Barnefordeling kan være både konfliktfylte og krevende saker å stå i som forelder og barn.

Barneverntjenesten har stor makt og myndighet.

Reglene om rett til bistandsadvokat er kompliserte, og det kan være vanskelig for den enkelte å avgjøre om man faller inn under ordningen. 

En ektepakt er en avtale som er juridisk bindende mellom ektefeller ved skilsmisse eller overfor arvinger ved død.

Vi er godkjente meklere og kan bistå med familiemekling.

Prosedyre er et viktig satsingsområde for oss advokater i Advokat Oslo

Skilsmisse er ofte en krevende prosess og kan innebære store økonomiske omveltninger. 

Våre advokater har bred erfaring fra større og mindre straffesaker og vi påtar oss oppdrag som forsvarer i alle typer straffesaker.