Hvem har foreldreansvaret

Foreldre som er gift når barnet blir født har etter barneloven i dag felles foreldreansvar, jf. barneloven § 34 første ledd. Forarbeidene til barneloven legger til grunn at et ekteskap anses å bestå fram til ekteskapet formelt er oppløst ved skilsmisse, og at foreldrene som følge av dette får felles foreldreansvar for barn de får sammen i separasjonstiden. Dette gjelder uavhengig av om de bor sammen eller ikke ved fødselen.

hvem har foreldreansvaret

Også samboere har felles foreldreansvar for felles barn etter barneloven § 35 andre ledd.

Foreldre som er gift eller bor sammen kan ikke avtale at én av dem skal ha foreldreansvaret for felles barn alene. Etter samlivsbrudd kan foreldrene avtale at en av foreldrene i stedet skal ha foreldreansvaret alene, eller den som ønsker foreldreansvaret alene kan få dom for dette, jf. § 34 andre ledd første og andre punktum og § 35 tredje ledd.

Dersom foreldrene verken er gift eller bor sammen, har mor etter barneloven § 35 første ledd i dag foreldreansvaret alene. Denne regelen er begrunnet i at mor er den som bor fast sammen med barnet etter fødselen og vil ha hovedansvaret for barnet. Foreldrene kan imidlertid inngå avtale om at de skal ha felles foreldreansvar, jf. barneloven § 35 tredje ledd.

Dersom moren ikke er enig i at far skal få felles foreldreansvar for barnet, må far i tilfelle reise sak for domstolen om dette.

Robert Voldhuset
Advokat
Email:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Email:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Foreldreansvar

Kontakt Oss

Kontakt Oss
Advokat oslo