Mildeste inngreps prinsipp i barnevernsretten

Norsk barnevernsrett bygger på utgangspunktet om at det er foreldrene som har ansvaret for omsorgen og oppdragelsen av barna. Offentlige kan bare gripe inn det det foreligger samtykke eller hjemmel i lov. Barnevernloven setter opp strenge vilkår før barnevernet kan gripe inn med tiltak.

Barnevernloven bygger på det grunnleggende prinsippet om mildeste inngreps prinsipp. Prinsippet går i korthet ut på at barnevernet ikke skal benytte strengere tiltak enn det som er nødvendig. Dersom en mildere tiltak vil være tilstrekkelig for å oppnå målet, skal det mildeste tiltaket benyttes.

Barnevernloven gir adgang til å iverksette tiltak i opptrappende trinn, hjelpetiltak med samtykke, hjelpetiltak uten samtykke, frivillig plassering i fosterhjem eller institusjon, tvungen omsorgsovertakelse, og tvangsadopsjon.

Barneverntjenesten har ikke adgang til å iverksette strengere tiltak enn det som er nødvendig.

Prinsippet om mildeste inngreps prinsipp kommer til utrykk i barnevernloven § 4-12 annet ledd. Bestemmelsen gjelder omsorgovertakelse, og sier at omsorgovertakelse bare kan treffes, dersom det er nødvendig ut i fra den situasjonen barnet befinner seg i. Et vedtak om omsorgsovertakelse kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak.


Advokater som kan hjelpe deg med Barnevernssaker
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Barnevernssaker

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

Barnets rett til samvær med søsken etter omsorgsovertakelse

Kulturelle aspekter i barnevernssaker

sakkyndige i barnefordelinssaker

Sakkyndige som bryter etiske prinsipper i barnevernssaker

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.