Sakkyndige som bryter etiske prinsipper i barnevernssaker

Sakkyndig brøt flere etiske prinsipper – en avgjørelse til ettertanke 

Sakkyndig ble oppnevnt av barneverntjenesten for å utrede omsorgen barnet fikk.
På vegne av vår klient klaget Advokat Oslo den sakkyndige inn for Fagetisk råd i psykologforeningen (FER).

Klagen gjaldt i korthet brudd på etiske retningslinjer, rettslige standarder og metoder for utført sakkyndigarbeid. Psykologen som var oppnevnt som sakkyndig skulle gjøre sakkyndigutredning i tråd med det mandatet barneverntjenesten hadde gitt. Oppdragsgiver var en kommune på Østlandet.

Advokat Oslo anførte at psykologen hadde brutt flere grunnleggende etiske prinsipper.

Fagetisk råd vurderte at psykologen hadde brutt de etiske prinsippene på fire ulike punkter.

Sakkyndigrappporten inneholdt flere faktiske feil. Etter at klager påviste feilene i rapporten, skrev den sakkyndige en tilleggsrapport, der psykologen går langt i å tillegge klager negative personlige egenskaper basert på konklusjonsmøtet som ble gjennomført på en time, der klager påpekte det han oppfattet som direkte feil i rapporten.

Advokat Oslo er strekt kritisk til vurderingene, grunnlaget for vurderingene og metoden som er benyttet i forbindelse med utferdigelsen av tilleggsrapporten. Tilleggsrapporten vitner om at den er strekt påvirket av psykologen sin indignasjon over at klager stilte spørsmål ved rapporten.

Advokat Oslo er glad for avgjørelsen og at vår klient valgte å bruke resurser på å belyse manglende ved den sakkyndiges arbeid i denne saken. En liten bismak er likevel tanken på hvor stor vekt slike sakkyndigrapporter har i de vurderingene som gjøres i fylkesnemnda og i domstolene i barnevernssaker og barnefordelingssaker.

Advokat Oslo vurderer at sakkyndige gikk i fullstendig forsvarsposisjon, og at responsen på tilbakemeldingene var åpenbare brudd på de etiske reglene. Fagetisk råd gav klager medhold i at  psykologen hadde brutt de etiske prinsippene.

I barnevernssaker og i barnefordelingssaker benyttes sakkyndigutredning hyppig. De sakkyndige er viktige premissleverandører for de som skal ta en avgjørelse i saken.

De vurderingene som gjøres og de beslutninger som tas i en barnevernssak eller barnefordelingssak kan få avgjørende betydning for barnas utvikling, livskvalitet og psykiske helse. De samme beslutningene berører også andre menneskers liv på dyptgripende måter.

For å sikre et godt og barnefaglig kvalifisert underlag for de beslutninger som skal tas, engasjeres ofte sakkyndige til å foreta en utredning og skrive en rapport basert på dette. Å sikre god faglig standard på sakkyndige rapporter i barnevernssaker, er derfor viktig.

Det er ikke tvilsomt at den sakkyndiges vurdering ofte får avgjørende betydning for utfallet av en sak. Det er derfor avgjørende at den sakkyndige følger etiske og faglig gode standarder.

Advokat Oslo er glad for at klager valgte å benytte ressurser for å belyse denne saken. Videre er vi glad for at Fagetisk råd har vurdert at den sakkyndige i denne saken har brutt med de etiske prinsippene.

Denne saken viser hvor galt det kan gå.  I denne saken var klager en resurstekt person som også hadde de økonomiske resursene til å ta opp kampen. Det er det overhode ikke alle som har i disse sakene.

 

[lastupdated]

 

Advokat Oslo hjelper deg

Advokat Oslo bestreber hele tiden etter å oppnå de beste resultater for våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Våre advokater jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Siste artikler

Personvern og GDPR

Uskifterett etter ny arvelov

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.