Rettsvirkninger av separasjonsbevilling

Lovgivningen tillegger separasjon og skilsmisse en rekke sentrale rettsvirkninger. For separasjon og skilsmisse er hovedregelen at virkningene inntrer den dagen fylkesmannens bevilling er gitt eller dom er avsagt, jf. ekteskapsloven § 25 første ledd.

Dersom man separeres ved å søke om separasjonsbevilling, har dette flere rettsvirkninger. Virkningen av separasjonsbevilgningen er for det første at separasjonstiden begynner å løpe, slik at ektefellene kan kreve skilsmisse ett år senere, jf. ekteskapsloven § 21.

For det andre gir separasjonen hver av ektefellene rett til å kreve deling av formuen deres, jf. ekteskapsloven § 57. For det tredje bortfaller ektefellenes rett til arv og retten til å sitte i uskiftet bo etter avdøde ektefelle ved separasjon bortfalle, jf. arveloven § 8. Ektefellenes gjensidige underholdsplikt etter ekteskapsloven § 38 opphører når bevilling til separasjon er gitt, jf. ekteskapsloven § 79 første ledd.

rettsvirkninger av separasjon og skilsmisse

Rettsvirkning av samlivsbrudd

Dersom ektefellene separeres ved å kun flytte fra hverandre, men de ikke søker separasjon hos fylkesmannen, vil de samme virkningene inntre ved skilsmisse som de som inntrer ved begjæring om separasjon.

Videre vil skjæringstidspunktet for erverv, avkastning og gjeld som omfattes av det økonomiske oppgjøret, være den dagen da samlivet ble brutt, jf. ekteskapsloven § 60.

Ektefellenes gjensidige underholdsplikt etter ekteskapsloven § 38 opphører, jf. ekteskapsloven § 79.

Rettsvirkninger av skilsmisse

Når ekteskapet er oppløst ved skilsmisse medfører dette at partene kan inngå nye ekteskap.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Separasjon og skilsmisse

Kontakt OssAdvokat oslo