MENUMENU
MENUMENU

Skilsmisse

Skilsmisse er noe mange opplever i løpet av livet.
Skilsmisse innebærer ofte store emosjonelle og økonomiske omveltninger.
Mange er usikre på sine juridiske rettigheter.

  • Hvem skal overta boligen?
  • Kan man kreve at boligen selges?
  • Hva skjer med gjelden?
  • Kan man kreve at den andre ektefellen flytter ut?
  • Kan du kreve bruksrett til boligen?
  • Har du krav på ektefellebidrag?

 

Reglene i ekteskapsloven om delingen av formuen kan være kompliserte.
Våre advokater er spesialiserte på skilsmissesaker.
Advokat Oslo hjelper deg gjennom hele skilsmisseoppgjøret.

skilsmisse oslo

Advokatpraksis innen Skilsmisse

Parter som er på vei til å ta ut skilsmisse må bringe en tvist om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolene. Det må fremlegges gyldig meklingsattest for retten. Dersom det ikke foreligger meklingsattest, vil domstolene avvise saken.

Alle foreldre med barn under 16 år plikter å møte til mekling ved skilsmisse eller samlivsbrudd, jf. ekteskapsloven § 26 og barneloven § 51. Det samme gjelder for foreldre som skal bringe en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolene. Ektefeller som søker skilsmisse må vedlegge meklingsattest sammen med søknad om skilsmisse. Samboere som har felles barn under 16 år, må fremlegge gyldig meklingsattest for å motta utvidet barnetrygd, jf. barnetrygdloven § 9.

Advokat Oslo har solid erfaring innen saker som omhandler skilsmiise i Oslo og omegn. La oss også hjelpe deg!

Felleseieskifte

Felleseie er lovens normalordning. Det vil si at dersom ektefellene ikke har avtalt en spesiell formuesordning (ektepakt), så har de felleseie.

Felleseie innebærer at ektefellenes aktiva (verdier) skal deles likt mellom de to.

Selv om man har felleseie bør man være oppmerksom på at det finnes en rekke regler som innebærer et unntak fra hovedregelen om likedeling.

Dette innebærer at i de fleste tilfeller vil ikke hver av partene sitte igjen med like verdier etter et skillsmisseoppgjør.

Ta kontakt med en av våre advokater for bistand.

Robert Voldhuset
Advokat
Email:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Email:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Karoline Tandberg
Advokatfullmektig
Email:
Mobil:

Kontakt oss

Del dette med andre...
Advokat oslo
        
MENUMENU