Samværsnekt – når kan man stanse samvær?
Samværsnekt, skrevet av advokat Øyvind Berre Retten til samvær står sterkt i norsk rett. Barn har lovbestemt rett til samvær med den av foreldrene barnet ikke bor sammen med, samtidig [...]
Les mer
Kan man stanse eller nekte samvær på grunn av korona?
Kan man nekte eller stanse samvær under henvisning til korona, skrevet av advokat Hanne Elmenhorst Koronautbruddet har skapt nye utfordringer når barna veksler mellom å bo hos begge foreldrene eller [...]
Les mer
Felles foreldreansvar som hovedregel – Viktige endringer i barneloven fra 01.01.2020
Felles foreldreansvar som hovedregel, skrevet av advokat Sara Sibbern Sørensen.  Ny regel, barneloven § 35 trådte i kraft 1. januar 2020. Endringen gjelder for de barn som blir født etter [...]
Les mer
Farskapssak
Farskapssak, skrevet av advokat Øyvind Berre. Advokat Oslo får ofte henvendelser fra fedre som ønsker å reise farskapssak. Dersom farskapet er juridisk etablert, følger det en rekke plikter og rettigheter [...]
Les mer
Münchausen symdrom by proxy – Mishandling av barn
Münchausen syndrom, skrevet av advokat Robert Voldhuset Münchausen syndrom retter seg mot at vedkommende simulerer egne fysiske eller psykiske symptomer, og at man oppsøker helsevesenet for behandling for kunstige sykdommer [...]
Les mer
Foreldreansvar alene
Foreldreansvar alene innebærer at man ikke trenger samtykke fra den andre forelderen ved avgjørelser om utstedelse av pass til barnet, valg av skole, flytting til utlandet m.m. De aller fleste [...]
Les mer
Samvær med barn
Samvær, skrevet av advokat Robert Voldhuset. Samvær med barn er en grunnleggende rettighet for både barn og forelder, som ikke bor sammen, til å tilbringe tid sammen. Det er i [...]
Les mer
Betydningen av folkeregistrert adresse for barn ved delt bosted
Barnet kan kun ha folkeregistrert adresse ett sted  Mange foreldre avtaler delt bosted for felles barn ved samlivsbrudd. Et sentralt spørsmål er da om barnet kan ha folkeregistrert adresse hos [...]
Les mer
Barns rett til egen advokat i saker om barnefordeling
Barnets posisjon i saker om barnefordeling  Fra tid til annen oppstår det spørsmål om hvorvidt barnet har rett til egen advokat i saker om barnefordeling. I saker om barnefordeling er ikke barnet part [...]
Les mer
Samvær med tilsyn
Samvær med barn under tilsyn er ofte aktuelle problemstillinger for advokater som jobber med barnefordelingssaker. Alle avgjørelser som gjelder foreldreansvar, fast bosted og samvær skal først og fremst rette seg [...]
Les mer
Advokater

Artikler

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Kontakt Oss
Advokat oslo