Nye regler om flytting med barn – utvidede plikter til å varsle og mekle
av advokat Robert Voldhuset Flytting med barnet – utvidet plikt til å varsle den andre forelderen Flytting med felles barn kan ofte være en kime til konflikt mellom foreldrene. Det [...]
Read More
Omsorgskompetanse innen barneforedeling og barnevernsretten
Av Advokat Anders Flatabø I en barnefordelingssak vil det ligge flere ulike hensyn under skjønnet «barnets beste». I LG 2016 s. 7553 er det gitt en kortfattet oppsummering av de [...]
Read More
Hva utredes i barnevern og barnefordelingssaker?
av Advokat Anders Flatabø Klienter som befinner seg i barnefordelingssaker eller barnevernssaker for første gang vet normalt ikke helt hva en sakkyndig utredning går ut på, hvilke temaer den sakkyndige [...]
Read More
Sakkyndig utredning i barnefordelingssaker og i barnevernssaker
av advokat Anders Flatabø I barnefordelingssaker og i barnevernssaker pleier «barnets beste» som oftest å bli avgjort ut fra en psykologfaglig vurdering. Vurderingen foretas av en rettsoppnevnt psykologspesialist i en [...]
Read More