Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/advokatoslono/advokatoslo.no/wp-content/plugins/hide-page-and-post-title/hide-page-and-post-title.php on line 90
Prosedyre Arkiver - Advokat Oslo

Prosedyre

Prosedyre er et viktig satsingsområde for oss advokater i Advokat Oslo. Vel så viktig som å kjenne det enkelte rettsområdet godt, er betydningen av å kunne fremlegge rettslige og faktiske argumenter på en ryddig, tydelig og engasjerende måte. Kunnskap om hvordan eksaminasjon av parter, motparter, sakkyndige og vitner skal foregå, er også avgjørende for å oppå best mulig resultater i en sak.

Vi prosederer gjerne for deg

Vi har tilgang til et omfattende bibliotek med juridisk teori, rettspraksis og forarbeider – både i bokform og elektronisk. Vi har et system for internopplæring, maler for disposisjoner og deltar jevnlig på kurs i prosedyre og vitne- og partsavhør, for å være bevisste på hvordan en sak presenteres og opplyses fra vår side i retten.  Vi vektlegger naturligvis også solid kunnskap om prosessreglene både i tvisteloven og straffeprosessloven, så vel som særskilte prosessregler innenfor skiftesakerbarnefordeling og barnevern mv.

Solid erafring innen Prosedyre

Vi har skrevet en god del om hva vi vektlegger som viktig i presentasjonen av en disposisjon, et innledningsforedrag og en prosedyre på vår jusportal www.jusinfo.no. Du kan samme sted også lese om hva vi vektlegger for å få til gode vitne- og partsavhør, forliksforhandlinger, opptreden som part, vurdering av søksmålsrisiko og bevisvurdering mv. Vi ser på prosedyren og opptreden ellers i retten på en vitenskapelig måte, der det alltid er mulig å forbedre presentasjonsteknikken fra gang til gang.

Vårt kunnskap – din trygghet

Alle våre advokater og advokatfullmektiger er ofte i retten, og kan til enhver tid tilby klienten informasjon om søksmålsrisiko, hva som skjer under de muntlige forhandlinger, strategi som part, rettens mulige vurderinger før og etter dom mv. For oss er det avgjørende å være godt forberedt og kunne saken godt faktisk og rettslig, når advokaten skal gjennomføre muntlige forhandlinger.


Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Prosedyre

Våre advokater bestreber hele tiden etter å oppnå de beste resultater for våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Våre advokater jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Relaterte artikler

Personvern og GDPR

Uskifterett etter ny arvelov

Person leder bemanningsforetak på byggeplass

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.