Småkravprosess

Småkravprosess et utrykk for en forenklet rettergang ved norske domstoler i sivile tvister. Noe tilsvarende finnes ikke for strafferettsaker. Småkravprosess er ikke bare en mindre omfattende saksprosess, men den er også både raskere og billigere enn den alminnelige prosessen rundt et sivilt søksmål.

Som det ligger i ordet, gjelder denne forenklede rettergangen ved «små krav». Per i dag vil det si alle saker som utgjør mindre enn 250 000 norske kroner. Er tvistesaken (altså den summen partene er uenige om) under dette, skal saken behandles etter reglene om småkravprosess. Det er ikke mulighet for partene å avtale at en sak under denne summen likevel skal behandles etter reglene om allmenprosess, men man kan på den andre siden føre saker med tvistesum over dette beløpet som småkravprosess. Da kreves det i så fall samtykke fra partene og rettens beslutning. I utgangspunktet knytter det seg altså til et beløp. Når det gjelder tvister om saker der et beløp ikke konkret kan fastsettes, altså saker med ideelle interesser, skal disse som utgangspunkt føres etter allmennprosessen. Dersom retten finner at småkravprosessen vil være forsvarlig og hensiktsmessig kan imidlertid også saker av ideell art føres etter småkravprosessen, om ikke partene motsetter seg dette.

Småkravprosess innebærer hovedsakelig at behandlingen av saken gjøres enklere enn ellers. For det første er saksforberedelsen i utgangspunktet skriftlig, rettsmøte berammes ganske raskt og sakskostnadene holdes nede. Meningen er at terskelen for å få avgjort sin sak ved domstolen skal være lav, slik at også nettopp små krav kan tas inn for retten uten å bli overskygget av høye sakskostnader. Dette gjøres ved at hver part kun kan kreve 20 % av tvistesummen i sakskostnader, men likevel innenfor rammen av minimum NOK 2 500 og aldri med enn NOK 50 000. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke for en part som har anlagt sak som åpenbart er uten grunn eller dersom en part har påført motparten kostnader ved forsømmelig forhold.

Før saken behandles av tingretten er den først behandlet av forliksrådet. Tingretten avgjør saken ved kjennelse. Dersom saken ønskes anket finnes det ikke noe småkravprosess i lagmannsretten, da må saken føres etter alminnelige regler, med de kostnadene dette vil medføre.


Advokater som kan hjelpe deg med Sivilprosess
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Sivilprosess

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.