Prosedyre

Prosedyre er et viktig satsingsområde for oss advokater i Advokat Oslo. Vel så viktig som å kjenne det enkelte rettsområdet godt, er betydningen av å kunne fremlegge rettslige og faktiske argumenter på en ryddig, tydelig og engasjerende måte. Kunnskap om hvordan eksaminasjon av parter, motparter, sakkyndige og vitner skal foregå, er også avgjørende for å oppå best mulig resultater i en sak.

 

Vi prosederer gjerne for deg

Vi har tilgang til et omfattende bibliotek med juridisk teori, rettspraksis og forarbeider – både i bokform og elektronisk. Vi har et system for internopplæring, maler for disposisjoner og deltar jevnlig på kurs i prosedyre og vitne- og partsavhør, for å være bevisste på hvordan en sak presenteres og opplyses fra vår side i retten.  Vi vektlegger naturligvis også solid kunnskap om prosessreglene både i tvisteloven og straffeprosessloven, så vel som særskilte prosessregler innenfor skiftesakerbarnefordeling og barnevern mv.

 

Solid erfaring innen prosedyre

Vi har skrevet en god del om hva vi vektlegger som viktig i presentasjonen av en disposisjon, et innledningsforedrag og en prosedyre på vår jusportal www.jusinfo.no. Du kan samme sted også lese om hva vi vektlegger for å få til gode vitne- og partsavhør, forliksforhandlinger, opptreden som part, vurdering av søksmålsrisiko og bevisvurdering mv. Vi ser på prosedyren og opptreden ellers i retten på en vitenskapelig måte, der det alltid er mulig å forbedre presentasjonsteknikken fra gang til gang.

 

Vårt kunnskap – din trygghet

Alle våre advokater og advokatfullmektiger er ofte i retten, og kan til enhver tid tilby klienten informasjon om søksmålsrisiko, hva som skjer under de muntlige forhandlinger, strategi som part, rettens mulige vurderinger før og etter dom mv. For oss er det avgjørende å være godt forberedt og kunne saken godt faktisk og rettslig, når advokaten skal gjennomføre muntlige forhandlinger.


Advokater som kan hjelpe deg med Sivilprosess
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Sivilprosess

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.