Kulturelle aspekter i barnevernssaker
Kultursensitivitet i vurderingen av omsorgsevne og hjelpetiltak Barneverntjenesten tilbyr veiledning til mange foreldre av utenlandsk opprinnelse. Her kan både språk og kulturforskjeller være store utfordringer. Tolk blir som regel brukt [...]
Les mer
Sakkyndige som bryter etiske prinsipper i barnevernssaker
Sakkyndig brøt flere etiske prinsipper – en avgjørelse til ettertanke  Sakkyndig ble oppnevnt av barneverntjenesten for å utrede omsorgen barnet fikk. På vegne av vår klient klaget Advokat Oslo den [...]
Les mer
Current template: category.php