Personvern og GDPR

Hva er personvernopplysninger?

En personvernopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til og indentifisere deg som enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, identifikasjonsnummer, opplysninger om hvor du befinner deg, e-postadressen din eller elementer som er spesifikke for din fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Dette vil si at opplysninger som er anonyme/anonymiserte og ikke kan knyttes til deg som person, ikke er å regne som en personopplysning i lovens forstand.

 

GDPR og personopplysningsloven

I forbindelse med personopplysninger har du kanskje hørt om forkortelsen GDPR. Dette står for «General Data Protection Regulation» og forkortelsen stammer fra en EU-forordring som er vedtatt som norsk lov etter personopplysningsloven § 1. Loven regulerer innsamling og behandling av personopplysninger om enkeltpersoner.

I dagens digitaliserte samfunn, der vi etterlater oss store mengder data om oss selv, som dessuten er svært lett tilgjengelige, har en slik regulering vist seg å være svært viktig. Formålet med den er å sikre enkeltpersoners vern om sine personopplysninger. Den skal sikre at opplysninger om deg behandles på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte. Gjennomsiktighet vil si at bruken skal være oversiktlig og du skal kunne forutse hva informasjon om deg brukes til. Personopplysninger skal kun innhentes og brukes til helt konkrete angitte formål.

Loven gir deg blant annet rett til å vite hvilke opplysninger som oppbevares om deg og hvordan disse blir brukt. Videre gir den deg rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet, og dessuten gir den deg rett til å «bli glemt». Dette vil si at informasjon om deg skal slettes uten at du må be om det, blant annet når opplysningene ikke lengre er nødvendige for formålet de ble samlet inn for eller når du trekker tilbake samtykke som ligger til grunn for oppbevaringen.

 

Datatilsynets ansvar

I Norge er det Datatilsynet som fører tilsyn med etterlevelsen av loven. Konsensene av brudd på loven kan være for eksempel et overtredelsesgebyr. Dersom du har lidt skade som følge av at noen har brutt reglene om personopplysninger kan du ha rett på erstatning. Dette må i så fall fastsettes av en domstol.

 

Kontakt oss!

Ta kontakt med Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell dersom du har spørsmål eller trenger bistand innen personvern.

Advokat Oslo hjelper deg

Advokat Oslo bestreber hele tiden etter å oppnå de beste resultater for våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Våre advokater jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Siste artikler

Personvern og GDPR

Uskifterett etter ny arvelov

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.