Avtale om at særeie ikke skal gjelde ved død

Mange avtaler om særeie har ekteskapets opphør som følge av skilsmisse for øye. Dersom ektefeller går fra hverandre ønsker de å sikre seg mot at den andre ektefellen får halvparten av de verdier som vedkommende ektefelle har tilegnet seg gjennom et liv. Dersom ekteskapet opphører som følge av den ene ektefelles død vil situasjonen for mange stille seg annerledes. I en slik situasjon vil ofte den avdøde ikke ha det samme ønske om å verne om sine egne verdier. Den andre ektefelle kan potensielt bli stilt i en svært vanskelig økonomisk situasjon. At det finnes behov for å kunne avtale at en avtale om særeie kun skal gjøres gjeldende på visse betingelser synes derfor klart.

Av ekteskapslovens § 42 tredje ledd følger det derfor at ektefeller kan avtale at en avtale om særeie ikke skal gjelde ved oppgjør etter den ene ektefelles død. Dersom slik avtale er inngått vil hytta som er i mannens særeie holdes utenfor delingen dersom ekteskapet opphører som følge av skilsmisse, men vil inngå i delingsgrunnlaget dersom ekteskapet opphører som følge av mannens død.

Slik avtale må avtales ved ektepakt for å være gyldig. Hvordan ektepakt inngås kan du lese om under punkt 9. En slik avtale kan begrenses til å bare gjelde dersom en bestemt av ektefellene dør først.

avtalt særeie
Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Formuesforholdet mellom ektefellene

Kontakt Oss

Kontakt Oss
Advokat oslo