Avtale om at særeie ikke skal gjelde ved død

Mange avtaler om særeie har ekteskapets opphør som følge av skilsmisse for øye. Dersom ektefeller går fra hverandre ønsker de å sikre seg mot at den andre ektefellen får halvparten av de verdier som vedkommende ektefelle har tilegnet seg gjennom et liv. Dersom ekteskapet opphører som følge av den ene ektefelles død vil situasjonen for mange stille seg annerledes. I en slik situasjon vil ofte den avdøde ikke ha det samme ønske om å verne om sine egne verdier. Den andre ektefelle kan potensielt bli stilt i en svært vanskelig økonomisk situasjon. At det finnes behov for å kunne avtale at en avtale om særeie kun skal gjøres gjeldende på visse betingelser synes derfor klart.

Av ekteskapslovens § 42 tredje ledd følger det derfor at ektefeller kan avtale at en avtale om særeie ikke skal gjelde ved oppgjør etter den ene ektefelles død. Dersom slik avtale er inngått vil hytta som er i mannens særeie holdes utenfor delingen dersom ekteskapet opphører som følge av skilsmisse, men vil inngå i delingsgrunnlaget dersom ekteskapet opphører som følge av mannens død.

Slik avtale må avtales ved ektepakt for å være gyldig. Hvordan ektepakt inngås kan du lese om under punkt 9. En slik avtale kan begrenses til å bare gjelde dersom en bestemt av ektefellene dør først.

avtalt særeie

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Formuesforholdet mellom ektefellene

Kontakt OssAdvokat oslo