Prøving av ekteskapsvilkårene

Vi har få, men viktige krav for å kunne inngå et gyldig ekteskap i Norge. Det er derfor viktig at det etterprøves om disse kravene faktisk er oppfylt. En slik prøving er obligatorisk og må altså gjennomføres før en vigsel kan finne sted, jf. ekteskapslovens § 6.

Prøvingen skal foretas av folkeregistermyndigheten, dette er i praksis skattekontoret.

Ved prøving av vilkårene fyller partene som regel ut et skjema. Utgangspunktet er her at man bygger på det partene informerer om, men visse ting må dokumenteres for at vilkårene for å inngå ekteskap skal anses oppfylt. Hva som må dokumenteres følger av ekteskapslovens § 7.

For det første må begge parter fremlegge fødselsattest dersom prøvingen ikke foretas av folkeregistermyndigheten. Dersom det skulle være vanskelig å skaffe slik attest, kan annet tilfredsstillende bevis for navn og alder godtas. Dette kan være pass eller annet reisedokument.

For det andre må det godtgjøres at det er gitt samtykke, samt tillatelse fra fylkesmannen til ekteskapet etter § 1 a, dersom noen av partene som skal inngå ekteskap er under 18 år.

For det tredje, dersom noen av partene som skal inngå ekteskap er under vergemål, og det faller inn under vergens oppgave å samtykke til ekteskap, må det godtgjøres at slik samtykke er gitt.

For det fjerde må hver av partene som skal inngå ekteskap erklære skriftlig på ære og samvittighet om de tidligere har vært gift, hatt et registrert partnerskap, eller om de sitter i uskiftet bo etter en tidligere samboer etter arvelovens § 28c. Dersom man har gjort noen av disse tingene må det legges frem bevis for å godtgjøre at det tidligere ekteskapet eller registrerte partnerskapet er opphørt ved død eller skilsmisse, evt. at det er oppløst etter § 24, grunnet at ekteskapet var ugyldig.

For det femte må hver av partene erklære skriftlig på ære og samvittighet om han eller hun lider av en smittefarlig sykdom som kan overføres ved seksuell omgang. I tilfelle skal det godtgjøres at den andre parten er gjort kjent med sykdommen, og at begge parter har fått veiledning av lege om farene ved sykdommen.

For det sjette må hver av partene også erklære skriftlig på ære og samvittighet om han eller hun har eller venter barn med noen annen, eller har adoptivbarn.  Dersom en av partene har dette må den andre parten vite om dette.

For det syvende må man dersom man er utenlandsk statsborger som ikke er fast bosatt i Norge, legge fram dokumentasjon fra myndighetene i sitt hjemland om at det ikke er noe til hinder for at han eller hun inngår ekteskap i Norge

For det åttende, må hver av partene stille en forlover som skal erklære på ære og samvittighet at han eller hun kjenner parten, og opplyse om parten tidligere har inngått ekteskap eller registrert partnerskap og om brudefolkene er i slekt slik som i ekteskapslovens § 3.

For det niende må en utenlandsk statsborger som skal inngå ekteskap i Norge, legge fram dokumentasjon som viser at vedkommende har lovlig opphold i landet.

For det tiende må den som har vært gift eller vært i et registrert partnerskap tidligere godtgjøre at boet i det tidligere ekteskapet eller registrerte partnerskapet er overlatt til tingretten for behandling, eller legge frem erklæring fra den tidligere ektefelle, partner eller arvinger om at det er innledet privat skifte, jf. ekteskapsloven § 8. Dette gjelder ikke dersom det fremlegges erklæring fra den tidligere ektefelle eller partner om at det i ekteskapet, eller det registrerte partnerskapet, ikke var formue som skulle deles, eller fra avdøde ektefelles arvinger om at de samtykker i at gjenlevende beholder boet uskiftet. Og dersom det tidligere ekteskapet eller registrerte partnerskapet ble oppløst ved annen måte enn død, og det er gått mer enn to år siden det ble opplyst, er det tilstrekkelig at den som vil inngå ekteskap opplyser at det er skiftet.

Dersom vigsleren eller folkeregistermyndigheten har grunn til å tro at noen av partene som skal gifte seg mangler rettslig handleevne, grunnet alvorlig sinnslidelse eller alvorlig psykisk utviklingshemning, kan det kreves at vedkommende må legge frem attest fra lege. Med rettslig handleevne menes i denne sammenheng at vedkommende har evne til normal forståelse av hva en ekteskapsinngåelse innebærer, og evne til normal motivering for å inngå ekteskap.

Til slutt må hver av partene hver for seg erklære på ære og samvittighet at ekteskapet blir inngått av egen fri vilje, og at de anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse.

Når prøving er skjedd og funnet i orden blir det utstedt en prøvingsattest, jf. ekteskapsloven § 10. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder. Det innebærer at paret må vigsles innen fire måneder. Dersom ikke dette blir gjort må ekteskapsvilkårene prøves på nytt.  Et ekteskap som er inngått uten gyldig prøvingsattest anses ugyldig, jf. ekteskapsloven § 16.


Advokater som kan hjelpe deg med Familierett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Familierett

Vi har mange dyktige advokater som kan hjelpe deg med din sak. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.