Vigselen

Ekteskap inngås ved at de to partene som skal inngå ekteskap, i loven kalt brudefolkene, møter for en vigsler. Det kreves at begge to er til stede, og de skal erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre, jf. ekteskapsloven § 11. Vigsleren skal deretter erklære dem for ektefolk. Samtidig må det også være to vitner til stede.

Hvem som kan være en vigsler følger av ekteskapslovens § 12. Bestemmelsen oppstiller ulike alternativer. Det vanligste er at vigsleren er en prest i Den norske kirke, en prest eller forstander i et annet registrert trossamfunn, seremonileder i enkelte livssynsamfunn eller en tingrettsdommer.

Dersom inngåelsen av et ekteskap ikke er skjedd i samsvar med kravene som er oppstilt her, er ekteskapet ugyldig, jf. ekteskapsloven § 16.

vigselen
Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Inngåelse av ekteskap

Kontakt Oss

Kontakt Oss
Advokat oslo