Anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet

Dersom man har giftet seg i utlandet er utgangspunktet at ekteskapet anerkjennes her i landet dersom ekteskapet er gyldig inngått etter reglene i det landet ekteskapet er inngått, jf. ekteskapslovens § 18a. For å få registrert et ekteskap inngått i utlandet må man henvende seg til skatteetaten.

Det gjelder likevel noen unntak fra utgangspunktet om at ekteskap inngått i utlandet anerkjennes. Unntakene kan komme til anvendelse dersom minst en av partene enten var norsk statsborger, eller fast bosatt her i riket på vigslestidspunktet. Hvis dette er tilfellet anerkjennes ikke ekteskapet dersom det ble inngått uten at begge partene var tilstede, en av partene var under 18 år, eller en av partene allerede var gift. Disse reglene er til for å forhindre anerkjennelse av eventuelle tvangsekteskap.

Man kan likevel søke til departementet om å få godkjent ekteskapet. Ekteskapet kan da anerkjennes hvis sterke grunner taler for det. Men dette er et strengt vilkår, og oppfylles kun i særlige tilfeller.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Inngåelse av ekteskap

Kontakt OssAdvokat oslo