MENUMENU
MENUMENU

Anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet

Dersom man har giftet seg i utlandet er utgangspunktet at ekteskapet anerkjennes her i landet dersom ekteskapet er gyldig inngått etter reglene i det landet ekteskapet er inngått, jf. ekteskapslovens § 18a. For å få registrert et ekteskap inngått i utlandet må man henvende seg til skatteetaten.

Det gjelder likevel noen unntak fra utgangspunktet om at ekteskap inngått i utlandet anerkjennes. Unntakene kan komme til anvendelse dersom minst en av partene enten var norsk statsborger, eller fast bosatt her i riket på vigslestidspunktet. Hvis dette er tilfellet anerkjennes ikke ekteskapet dersom det ble inngått uten at begge partene var tilstede, en av partene var under 18 år, eller en av partene allerede var gift. Disse reglene er til for å forhindre anerkjennelse av eventuelle tvangsekteskap.

Man kan likevel søke til departementet om å få godkjent ekteskapet. Ekteskapet kan da anerkjennes hvis sterke grunner taler for det. Men dette er et strengt vilkår, og oppfylles kun i særlige tilfeller.

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Karoline Tandberg
Advokatfullmektig
Epost:
Mobil:

Inngåelse av ekteskap

Kontakt oss

Del dette med andre...
Advokat oslo
        
MENUMENU