Mislighold av underholdningsplikten

Ektefellene har en gjensidig underholdningsplikt overfor hverandre, jf. ekteskapsloven § 38.

Forarbeidene til loven peker på at en gjensidig underholdsplikt er en naturlig følge av det nære fellesskapet som på mange områder forutsettes å være mellom ektefeller. Videre understreker lovforarbeidene at arbeid i hjemmet er en likestilt måte å oppfylle underholdsplikten på, se (Ot.prp.nr.28 (1990-1991).

Dersom en av ektefellene ikke oppfyller plikten til å stille nødvendige midler til rådighet for den andre ektefellen, kan man pålegges å betale bestemte beløp, jf. ekteskapsloven § 38 annet ledd

Dersom en av ektefellene ikke oppfyller sin del av underholdsplikten, kan den andre ektefellen reise sak for domstolene, som kan pålegge den ektefellen som ikke oppfyller underholdsplikten til å betale bestemte beløp til ektefellen. I praksis er det sjeldent at ektefeller bringer en slik sak inn for domstolene, men det er altså en mulighet de har.

Ekteskapsloven § 38 annet ledd lyder slik:

En ektefelle kan i rimelig utstrekning kreve penger av den andre ektefellen til å dekke utgifter som nevnt i første ledd. En ektefelle som ikke oppfyller plikten til å stille nødvendige midler til rådighet for den andre, kan pålegges å betale bestemte beløp. §§ 81 andre ledd, 83, 84, 85 andre ledd, 92 og 93 gjelder tilsvarende så langt de passer.


Advokater som kan hjelpe deg med Familierett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Familierett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.