Hva er konsernbidrag?

Et konsern er en betegnelse på en enhet av selskaper innen selskaps- og skatteretten. Denne
enheten består av et morselskap sammen med et eller flere datterselskaper. Et morselskap vil si et
aksjeselskap som har bestemmende innflytelse over et annet selskap. Dette andre selskapet er det
som da utgjør datterselskapet. Et morselskap kan ha som eneste formål å eie andre datterselskaper –
da kalles det gjerne for et holdingselskap – eller så kan det ha som formål å drive virksomhet i tillegg.
Det er ikke uvanlig at man ser store konsernkonstellasjoner med mange underselskaper.

Et konsernbidrag er en formuesoverføring mellom selskapene innad i denne enheten, altså konsernet
og kan bestå av enten penger eller andre formuesverdier som for eksempel driftsmidler eller varer.
Imidlertid kan det være tilstrekkelig med en skylderklæring, slik at beløpet rent faktisk ikke trenger å
innbetales før på et senere tidspunkt.

I motsetning til utbytte, kan konsernbidraget overføres fra et hvilket som helst selskap innad i
konsernet, til et hvilket som helst annet. Et konsernbidrag regnes altså ikke som et utbytte.

Grunnen til at man finner konsernbidrag hensiktsmessig er av blant annet skattemessige årsaker. Selv
om hvert selskap i konsernet anses som et selvstendig skattesubjekt/rettssubjekt, vil konsernet
likevel ha en felles økonomisk interesse. Gjennom konsernbidrag kan man ivareta denne interessen
ved å overføre verdier mellom selskapene og bedre selskapets totale skatteforpliktelse. Uten å gå
nærmere inn på de konkrete skatterettslige reglene, kan dette gjøres ved å overføre verdier fra et
selskap som går med overskudd, til et annet som går med underskudd og på denne måten utjevne
konsernets skatteforpliktelser totalt sett.

Selv om alle selskaper innad i et konsern skal anses som selvstendige selskaper, ser man altså
gjennom blant annet reglene om konsernbidrag at loven gir visse særregler på grunn av
konsernforholdet.

Dersom du ønsker å lese mer om selskapsrett kan du besøke vår hjemmeside. Her finner du også
kontaktinformasjon til våre dyktige advokater som kan bistå deg dersom du skulle trenge hjelp innen
selskapsretten eller andre rettsområder.


Advokater som kan hjelpe deg med Selskapsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Selskapsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.