Hva er en bedriftsforsamling?

En bedriftsforsamling er et selskapsrettslig organ i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. I utgangspunktet er det obligatorisk dersom bedriften har mer enn 200 ansatte. Det kan imidlertid avtales at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling dersom dette avtales mellom selskapet og et flertall av de ansatte eller fagforeninger som omfatter to tredeler av de ansatte. Likevel kan selskaper med mindre enn 200 ansatte bestemme i vedtektene at de skal ha bedriftsforsamling dersom de ønsker dette.

Bedriftsforsamlingen er et felles beslutningsorgan for visse saker, der 2/3 av generalforsamlingens medlemmer er representert og 1/3 velges av og blant de ansatte. Forsamlingen skal bestå av minst 12 medlemmer, men det kan bestemmes at det skal være flere. Da må i så fall antallet være delelig med tre.

Den viktigste oppgaven for bedriftsforsamlingen er nok å velge styremedlemmer og styrets leder. Videre er dens oppgaver blant annet å føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet, komme med uttalelser hva gjelder styrets forslag til regnskap og hva gjelder forslag om utdeling. Bedriftsforsamlingen kan i alle tilfelle vedta anbefalinger til styret om en hvilken som helst sak.

Medlemmer av bedriftsforsamlingen kan for øvrig bli personlig erstatningsansvarlig på lik linje med de øvrige selskapsorganene etter § 17-1.

 

De ansattes representasjon i styret

For de tilfellene der selskapet ikke har bedriftsforsamling kan de ansatte kreve plass i styret. Gjelder det en bedrift som har flere enn 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Har et selskap flere enn 50 ansatte og er uten bedriftsforsamling kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Er det en bedrift som har over 200 ansatte, men har avtalt å ikke ha bedriftsforsamling, skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlem eller to observatører med varamedlemmer i tillegg til at de kan kreve det samme som ved mer enn 50 ansatte (altså inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer).

De/den ansatte som blir valgt inn i styret er da styremedlem på lik linje med de øvrige styremedlemmene. Imidlertid er det normalt at disse fremmer saker med særlig interesse for de ansatte og legger frem deres ønsker.


Advokater som kan hjelpe deg med Selskapsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Selskapsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.