Generalforsamlingens ansvarsområde

Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. Dette er et obligatorisk organ i selskapet, og det er gjennom generalforsamlingen at aksjonærene får utøvd sin myndighet i selskapet.

Det normale er – eller i hvert fall var – at generalforsamlingen gjennomføres ved at aksjonærene møtes fysisk, men i dag kan den også fint gjennomføres elektronisk. Det er styret som i utgangspunktet avgjør hvordan den skal avholdes jfr. asl./asal. § 5-8.

Man skiller gjerne mellom to typer generalforsamling: ordinær og ekstraordinær.

 

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Et regnskapsår følger normalt kalenderåret, som vil si at ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av juni. Det kan i vedtektene fastsettes at den ordinære generalforsamlingen skal holdes tidligere enn dette, men aldri senere.

På den ordinære generalforsamlingen skal det hovedsakelig behandles og avgjøres spørsmål om godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. Herunder besluttes også utdeling av utbytte til aksjonærene. Det er styret som legger frem regnskapet og generalforsamlingen har kun myndighet til å godta eller avslå forslaget. Det kan også være andre saker som skal tas på denne generalforsamlingen og da er det i så fall fastsatt i vedtektene, typisk valg av styremedlemmer for eksempel.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes i utgangspunktet når styret bestemmer det. Det samme gjelder for bedriftsforsamlingen dersom selskapet har dette. Også revisor og aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen kan fremsette krav om å holde ekstraordinær generalforsamling. Da skal styret innkalle generalforsamlingen innen en måned etter at et slikt krav er fremsatt. Dessuten kan ekstraordinær generalforsamling holdes uten styrets beslutning dersom samtlige aksjonærer samtykker til dette.

På ekstraordinære generalforsamlinger behandles det som er grunnlaget for innkallelsen.

 

Forslagsrett

Alle aksjeeiere har en forslagsrett, som vil si at de har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsmalingen. Forutsetningen for dette er at spørsmålet, forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet stilles er meldt skriftlig til styret innen syv dager før fristen for å innkalle generalforsamlingen. Forslagsretten gjelder både for ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.


Advokater som kan hjelpe deg med Selskapsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Selskapsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.