Erstatning for feilbehandling hos ortoped

Ortopedi omhandler et bredt spekter av skader og sykdommer. Typisk dreier det seg om skader og sykdommer i bein, ledd og muskulatur.

Dersom ortopeden har behandlet en skade/sykdom feil eller for sent, kan dette gi rett til erstatning.

Det oppstilles tre vilkår som alle må være oppfylt for at erstatning kan kreves: Ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng.

 

Ansvarsgrunnlag

Med ansvarsgrunnlag refereres det til svikt i den helsehjelpen som pasienten mottar. Svikt kan forekomme ved diagnostiseringen, behandlingen og den videre oppfølgingen av skaden/ sykdommen. Det sentrale for om det kan konstateres svikt er om den oppfølgingen pasienten har fått fra start til slutt er i tråd med god medisinsk praksis.

Typisk for de tilfellene der god medisinsk praksis ikke er fulgt er at behandlingen/ oppfølgingen avviker fra en etablert faglig konsensus. Det kan eksempelvis være at skaden er behandlet feil eller igangsatt for sent.

 

Noen eksempler der pasientskadeerstatning ble gitt

Prolapsoperasjon

En mann ble operert for prolaps mellom to ryggvirvler (L4/L5). Operasjonen ble fastlagt til en uke etter MR-undersøkelsen. I mellomtiden forverret tilstanden seg og mannen opplevde kraftsvikt og økt lammelse nede i foten. Kirurgene var ikke tilstrekkelig oppmerksomme på forverrelsene. Dette medførte at operasjonen ikke ble fremskyndt. Skadene ble varige. Håndteringen var ikke i tråd med god medisinsk praksis.

 

Skulderskade

En mann falt på motorsykkel og skadet skulderen. Han fikk beskjed av fastlegen om å ha armen fatle en ukes tid og så gradvis trene opp skulderen. Smertene vedvarte, og han ble henvist til lokalsykehus etter tre til fire måneder. På lokalsykehuset ble det oppdaget skader på sener og muskler i skulder og overarm.

Sakkyndige spesialister kom frem til at det var svikt i behandlingen da fastlegen ikke hadde henvist mannen tidligere for ytterligere utredning. Det ble ikke konstatert varig skade i ettertid, men mannen fikk fremdeles erstatning som følge av forsinkelsen.

 

Skjev stortå (hallux valgus)

En kvinne hadde store feilstillinger med sprikefot og sterkt utoverpekende stortå på begge føtter. Operasjonen korrigerte feilstillingen kun marginalt. Sakkyndig spesialist vurderte operasjonsmetoden (Chevronmetoden) som feil for det konkrete tilfellet. At det ble benyttet feil operasjonsmetode medførte videre smerter samt reoperasjon. Behandlingen var ikke i tråd med god medisinsk praksis. Kvinnen fikk rett til erstatning.

 

Økonomisk tap

Med økonomisk tap siktes det til påførte og fremtidige merutgifter og påført og fremtidig inntektstap. Tanken er at det skal gis kompensasjon for de økonomiske konsekvensene som svikten i helsehjelpen har medført.

 

Typiske merutgifter vil være:

  • Medisiner
  • Egenandeler til lege og/eller fysioterapeut
  • Kostnader knyttet til ny operasjon

 

Typisk inntektstap:

  • Tapt arbeidsinntekt som følge av redusert/tapt arbeidsevne

 

Årsakssammenheng

For at pasienten skal kunne få erstatning er det nødvendig at det er årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet. I korte trekk går dette ut på at utgiftene/inntektstapet pasienten er påført er en konsekvens av svikt i helsehjelpen.

 

Menerstatning

Erstatningen kan i noen tilfeller omfatte mer enn det økonomiske tapet. Formålet med menerstatning er å kompensere for tap av livsutfoldelse og livsnytelse. Pasienter som er påført varig og betydelig skade som utgjør en medisinsk invaliditet på minimum 15 % kan ha krav på menerstatning.

 

Kontakt oss!

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har solid kompetanse innenfor pasientskadeerstatningsrett. Dersom du ønsker juridisk bistand kan du sende en uforpliktende epost til advokat Preben Kløvfjell på pk@klovfjell.no eller ring 22 17 74.

For mer informasjon om bruk av advokat i pasientskadesaker klikk her.


Advokater som kan hjelpe deg med Velferdsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Velferdsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.