Rettigheter ved pasientskade

Dersom du har blitt påført en skade av helsevesenet, en såkalt pasientskade, kan du ha krav på økonomisk erstatning. Da må tre vilkår være oppfylt – det må foreligge et ansvarsgrunnlag, en årsakssammenheng og et økonomisk tap.

 

  1. Ansvarsgrunnlag

Helsevesenet har ansvaret for at behandlingen av pasienter er forsvarlig. Ved svikt i behandlingen, kan det foreligge et ansvarsgrunnlag.

Eksempler på pasientskade kan være forsinket eller feil diagnostisering, feilmedisinering, smitte eller infeksjon som følge av behandling, teknisk svikt i utstyret, brudd på taushetsplikt, mangler ved sykemelding eller upåregnelige skadevirkninger av vaksine.

Det avgjørende for om det foreligger en pasientskade er om de forventningene man med rimelighet kunne stille til helsetjenesten ble tilsidesatt på skadetidspunktet.

Svikten må i tillegg ha ført til en skade. Den kan være både fysisk, psykisk og/eller på ting som for eksempel gebiss, proteser og klær. I noen tilfeller vil det følge en psykisk skade med den fysiske, som for eksempel sjokkskade eller PTSD.

 

  1. Årsakssammenheng

Behandlingssvikten må ha vært en nødvendig betingelse for at skaden og det økonomiske tapet oppstod – såkalt årsakssammenheng. Et spørsmål er om skaden og tapet ville oppstått dersom feilbehandlingen tenkes borte. Er svaret nei, kan det foreligge årsakssammenheng.

Der skaden er særlig stor eller særlig uventet, kan det gjøres unntak fra kravet om årsakssammenheng, slik at det likevel kan gi grunnlag for erstatning.

 

  1. Økonomisk tap

Erstatningen skal dekke det økonomiske tapet du har blitt påført som følge av skaden. Det er for eksempel utgifter til medisiner, legehjelp og transport som du har fordi du ble utsatt for behandlingssvikt. Det kan også være tap av inntekt eller som forsørger.

I noen tilfeller har pasienter blitt påført store skader uten at det foreligger et økonomisk tap. Da kan man få oppreisningserstatning. Kravet til det er at skaden er varig (sammenhengende over 10 år) og at man har blitt påført en invaliditetsgrad over 15 %. I de fleste tilfeller må en sakkyndig vurdere om det foreligger en slik invaliditetsgrad.

 

  1. Søk i tide

Et krav om pasientskadeerstatning kan foreldes. Det betyr at kravet går «ut på dato» etter en viss tid dersom man ikke fremmer kravet. Kravet må fremmes senest tre år etter at du fikk eller burde skaffet deg kunnskap om skaden og den ansvarlige.

Det er Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som behandler erstatningskravene. Saksbehandlingen er gratis. For krav under 10 000 kroner, eller krav om oppreisning, må man imidlertid søke direkte til det ansvarlige helseforetaket eller kommunen.

I noen tilfeller vil man få advokatbistand betalt av NPE i forbindelse med kravet, for eksempel i tilfeller der det foreligger en pasientskade, men der NPE skal beregne det økonomiske tapet. Det kan derfor være en fordel å kontakte advokat for å få best mulig bistand i forbindelse med din søknad.


Advokater som kan hjelpe deg med Velferdsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Velferdsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.