MENUMENU
MENUMENU

Separat mekling

Hovedregelen er at partene møter samtidig til mekling (felles samtaler).

Hvis sterke grunner taler for det, kan mekler bestemme at det skal mekles for foreldrene separat.

Ved separat mekling innkaller mekler partene til ulik tid, slik at mekler snakker med hver av partene alene. Normalt vil det være den som har begjært mekling som møter først.

Ved separat mekling vil meklingen bli krevende fordi partene ikke har en direkte kommunikasjon. Dialogen vil måtte gi via mekler. Dette er ofte ikke et godt utgangspunkt for å skape rom for dialog.

Forskriften åpner opp for separat mekling i helt spesielle tilfeller. I rundskrivet er det nevnt at et eksempel på sterke grunner kan være der en av partene kan kreve skilsmisse etter ekteskapsloven § 23, men likevel ønsker å gå veien om ordinær separasjon.

Ekteskapsloven § 23 sier at en ektefelle kan kreve skilsmisse dersom den andre ektefellen med hensikt har forsøkt å drepe ham eller henne eller barna eller forsettlig har utsatt dem for alvorlig mishandling. Det samme gjelder dersom ektefellen har opptrådt på en måte som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt for slik atferd. Dette betyr at terskelen vil være høy.

Videre kan det være grunnlag for separat mekling i saker der en av partene er ilagt besøksforbud overfor den andre parten.

Det er mekler som tar avgjørelse om vilkårene som separat mekling er til stede.

Sist oppdatert: 6/02/2019
Advokat oslo
        
MENUMENU