Separat mekling

Hovedregelen er at partene møter samtidig til mekling (felles samtaler).

Hvis sterke grunner taler for det, kan mekler bestemme at det skal mekles for foreldrene separat.

Ved separat mekling innkaller mekler partene til ulik tid, slik at mekler snakker med hver av partene alene. Normalt vil det være den som har begjært mekling som møter først.

Ved separat mekling vil meklingen bli krevende fordi partene ikke har en direkte kommunikasjon. Dialogen vil måtte gi via mekler. Dette er ofte ikke et godt utgangspunkt for å skape rom for dialog.

Forskriften åpner opp for separat mekling i helt spesielle tilfeller. I rundskrivet er det nevnt at et eksempel på sterke grunner kan være der en av partene kan kreve skilsmisse etter ekteskapsloven § 23, men likevel ønsker å gå veien om ordinær separasjon.

Ekteskapsloven § 23 sier at en ektefelle kan kreve skilsmisse dersom den andre ektefellen med hensikt har forsøkt å drepe ham eller henne eller barna eller forsettlig har utsatt dem for alvorlig mishandling. Det samme gjelder dersom ektefellen har opptrådt på en måte som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt for slik atferd. Dette betyr at terskelen vil være høy.

Videre kan det være grunnlag for separat mekling i saker der en av partene er ilagt besøksforbud overfor den andre parten.

Det er mekler som tar avgjørelse om vilkårene som separat mekling er til stede.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Mekling

Kontakt OssAdvokat oslo