Mekling vs domstolsbehandling

Ved samlivsbrudd i ekteskap eller samboerskap med mindreårige barn, må foreldrene ta stilling til hva som skal skje med foreldreansvaret, hvor barna skal bo fast og om og eventuelt i hvilken grad den av foreldrene som barna ikke bor fast hos skal ha samvær.

Mange foreldre opplever at de ikke makter å bli enige om disse spørsmålene.

Dersom man er i konflikt om barnefordeling, kan det være flere fordeler ved å velge mekling som konflikthåndteringsprosess fremfor domstolsbehandling.

Mekling er en frivillig og uformell prosess, der en tredjeperson hjelper partene til å finne en akseptabel løsning på konflikten. Mekler har ingen autoritet til å bestemme. Partene har derfor i stor grad mulighet til å finne gode mellomløsninger, der man unngår en vinner og en taper.

Domstolsbehandling er en formell prosess, der partene i en viss grad mister rådigheten over konflikten når konflikten først er brakt inn i en rettslig ramme. Prosessen i domstolene er i utstrakt grad regelstyrt, og løsningen overlates til retten. Man mister i en viss grad muligheten til deltakelse, samtidig som partene mister muligheten til å bestemme hva de selv oppfatter som er relevante momenter.

Konfliktnivået mellom partene vil ofte eskalere ved en domstolsbehandling. Når saken først er brakt inn for domstolene vil begge parter søke å fremheve sine gode egenskaper som omsorgsperson, samtidig som man fremhever de dårlige egenskapene til den andre forelderen. Relasjonen mellom partene vil derfor ofte bli dårligere etter at en dom i saken er avsagt, mens man i mekling i større grad kan arbeide for å bedre relasjonen.

I enkelte tilfeller kan det være en fordel at saken bringes inn for domstolene. Det kan for eksempel være i tilfeller der man står overfor en urimelig part eller i tilfeller man trenger en rettslig avklaring.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Mekling

Kontakt OssAdvokat oslo