Hovedregelen om partenes plikt til å møte til mekling

Hovedregelen er at foreldrene plikter å møte samtidig for mekler. De skal møte alene til mekling.

En forelder plikter likevel ikke å møte dersom tvingende grunner er til hinder for det, f.eks. alvorlig sykdom. Mekler avgjør hvorvidt tvingende grunner foreligger.

Dersom en av partene har gyldig fravær skal det innkalles til ny time til mekling når fraværsgrunnen opphører. Gyldig fravær kan være kortvarig sykdom, ferie, fravær på grunn av jobbreise e.l. Fraværsgrunnen må dokumenteres, for eksempel ved legeerklæring eller erklæring far arbeidsgiver om at tjenestereise faller på den dagen meklingen er satt opp.

Mekleren tar avgjørelse på om det foreligger gyldig fravær.

Møte med fullmektig eller tillitsperson

Mekler kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at en eller begge foreldre møter sammen med fullmektig (advokat, tillittsperson, venn e.l.). Det fremkommer rundskrivet (Q-02/2008) at dette kan være aktuelt i tilfeller der det kunne vært søkt om skilsmisse på grunnlag av mishandling, jf. ekteskapsloven § 23, men hvor partene velger å søke separasjon hos fylkesmannen.

Mekler tar skjønnsmessig stilling til om det er rimelig at den ene parten stiller med fullmektig. Dersom den ene av partene får tillatelse til å møte sammen med fullmektig, bør den andre varsles om dette før meklingsmøtet. Motparten bør som hovedregel også gis anledning til å møte sammen med fullmektig, for å opprettholde et likevektig forhold mellom partene.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Mekling

Kontakt OssAdvokat oslo