Bestille time til mekling

Vi er godkjente offentlig oppnevnte eksterne meklere.
Dette betyr at meklingen er gratis og at vi utsteder meklingsattest etter første time.

Vi foretar et stort antall meklinger etter ekteskapsloven og barneloven hvert år og har bred og lang erfaring fra mekling og konfliktarbeid i familiesaker.

Både advokat Sara Sibbern Sørensen og advokat Robert Voldhuset har i en årrekke jobbet med mekling og konflikthåndtering. Vi har begge videreutdanning innen mekling i regi av Diakonhjemmet Høyskole (VID) og har jobbet spesialisert med familiesaker i mange år.

Vi har normalt kort ventetid på mekling (innen 1-2 uker) og har kontorer i Oslo, Lillestrøm og Eidsvoll.

Dersom du skal bestille time til mekling, kan du gjøre dette via www.familiemekling.no

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Mekling

Kontakt Oss


[lastupdated]

Advokat oslo