MENUMENU
MENUMENU

Bestille time til mekling

Vi er godkjente offentlig oppnevnte eksterne meklere.
Dette betyr at meklingen er gratis og at vi utsteder meklingsattest etter første time.

Vi foretar et stort antall meklinger etter ekteskapsloven og barneloven hvert år og har bred og lang erfaring fra mekling og konfliktarbeid i familiesaker.

Både advokat Sara Sibbern Sørensen og advokat Robert Voldhuset har i en årrekke jobbet med mekling og konflikthåndtering. Vi har begge videreutdanning innen mekling i regi av Diakonhjemmet Høyskole (VID) og har jobbet spesialisert med familiesaker i mange år.

Vi har normalt kort ventetid på mekling (innen 1-2 uker) og har kontorer i Oslo, Lillestrøm og Eidsvoll.

Dersom du skal bestille time til mekling, kan du gjøre dette via www.familiemekling.no

Sist oppdatert: 6/02/2019
Advokat oslo
        
MENUMENU