Minimumskrav til arbeidsavtalen

Arbeidsavtalen er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. Arbeidsavtalen skal inneholde alle opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. I arbeidsmiljøloven § 14-6 er det opplistet forhold som er vesentlige i alle arbeidsforhold, og som derfor alltid må med i din arbeidsavtale.

 

Avtalen må minimum inneholde:

 • Avtalens parter
 • Arbeidsplassen
 • En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel
 • Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse
 • Forventet varighet
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser
 • Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister
 • Lønn
 • Ukentlig arbeidstid
 • Lengde av pauser
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

 

Etter arbeidsmiljøloven § 14-5 er det krav om at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Det er arbeidsgiver som skal lage et utkast til arbeidskontrakt. Avtalen skal være klar senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet. Dersom arbeidsforholdet er kortere enn en måned, skal arbeidsavtale bli inngått direkte. Arbeidsavtalen skal signeres av begge parter, ta deg tid til å lese gjennom hele avtalen i forkant av signeringen.

 

Alt etter hvilken bransje du arbeider i, kan det være hensiktsmessig å inkludere mer detaljerte bestemmelser i arbeidsavtalen. Det er blant annet vanlig i mange bransjer å ha med konkurranseklausuler i avtalen. Dette kan være klausuler som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver, eller kunde- og rekruteringsbegrensninger.

 

Merk at det ikke er adgang til å avtale seg bort fra loven. Dersom en arbeidsavtale inneholder forhold som er i strid med regler i lov eller forskrift, vil avtalen ikke være gyldig på disse områdene.

 

Kontakt oss!

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har bred erfaring innenfor arbeidsrett. Send gjerne en uforpliktende e-post til pk@klovfjell.no eller ring oss på 22 17 74 00 dersom du har spørsmål om innholdet i din arbeidsavtale.


Advokater som kan hjelpe deg med Arbeidsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Arbeidsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.