Krav på lønn

Krav på lønn er en sentral del av ethvert arbeidsforhold. Arbeidstaker stiller seg til disposisjon for arbeidsgiver og skal ha betalt for jobben han utfører. Vi har i Norge ingen lovregler om beregning av lønn. Utgangspunktet når det gjelder lønnens størrelse er avtalefrihet. Som hovedregel står partene fritt til å avtale lønnes størrelse som en del av arbeidsavtalen. I enkelte bransjer er det likevel innført minstelønn for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. Eksempler på bransjer hvor det er innført minstelønn er: bygg, renhold, servering, jordbruk og godstransport på vei.

 

Hvordan og når skal lønn utbetales?

Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-15 (2) at lønn som hovedregel skal utbetales via bank. Dette innebærer indirekte et forbud mot kontant betaling. Kravet til utbetaling via bank gjør utbetalingene sporbare. Dette bidrar til å vanskeliggjøre skatteunndragelse, og forebygge uenighet om utestående lønn.

Det er i utgangspunktet avtalefrihet om når lønn skal utbetales. Dersom ikke noe annet er avtalt følger det av arbeidsmiljøloven § 14-15 (1) at lønn skal utbetales minst to ganger i måneden. Lønnen skal være disponibel på lønnskonto på den avtalte lønnsdagen.

Dersom det er avtalt hvordan og når lønn skal utbetales må dette fremgå av arbeidsavtalen jf. arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) bokstav i. Som arbeidstaker har man videre rett på en lønnsslipp som viser lønnsutregning, beregningsgrunnlaget for feriepenger og foretatte trekk jf. arbeidsmiljøloven § 14-15 (6).

 

Lønnstyveri

Dersom arbeidsgiver urettmessig beriker seg av arbeidstakers lønn foreligger det et lønnstyveri. Ved lov 11. juni 2021 nr. 59 ble det vedtatt to nye bestemmelser i straffeloven, § 395 om lønnstyveri og § 396 om grovt lønnstyveri. I forarbeidene er det nevnt eksempler på lønnstyveri som lønnstrekk i strid med arbeidsmiljøloven § 14-15, lønn under lovbestemt minstelønn og manglende overtidstillegg. Lønnstyveri kan straffes med inntil seks års fengsel.

 

Foreldelse av lønnskrav

Dersom du ikke har fått utbetalt for lite lønn fra arbeidsgiver må du fremsette et påkrav. Det er viktig at du ikke venter for lenge med å fremsette krav mot arbeidsgiver. Hovedregelen etter foreldelsesloven er at lønnskrav foreldes etter tre år jf. § 2.

At kravet foreldes vil si at det faller bort fordi det ikke er gjort gjeldende innen utløpet av et visst tidsrom fastsatt i loven. Fristen regnes fra det tidspunktet lønn eller feriepenger skulle vært utbetalt. Dersom arbeidstaker ikke er klar over eller burde vært klar over at han har et krav, har han et år på seg fra han ble eller burde blitt kjent med kravet. Det er likevel en absolutt foreldelsesfrist på 10 år.

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har bred erfaring innenfor arbeidsrett. Send gjerne en uforpliktende e-post til pk@klovfjell.no eller ring oss på 22 17 74 00 dersom du har spørsmål om lønnskrav.


Advokater som kan hjelpe deg med Arbeidsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Arbeidsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.