Hva er normal arbeidstid?

Alminnelig arbeidstid

Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Arbeidsmiljølovens kapittel 10 inneholder grenser for arbeidstiden og krav om pauser.

Etter arbeidsmiljøloven § 10-4 må alminnelig arbeidstid ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av syv dager.

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan selv velge å avtale kortere arbeidstid. I de fleste tariffavtaler er eksempelvis normal ukentlig arbeidstid satt til 37,5 timer.

 

Mer belastende arbeid

For visse grupper skift- og turnusarbeid fastsetter arbeidsmiljøloven § 10-4 fjerde ledd redusert alminnelig arbeidstid. Dette vil være aktuelt for arbeidstakere i virksomheter med eksempelvis døgnkontinuerlig drift og virksomheter som er åpne i helgene. Driften her vil kreve bemanning på mer ubekvemme tidspunkter.

For disse arbeidstakeren er alminnelig ukentlige arbeidstiden kortere: 38 timer i løpet av 7 dager for arbeid som drives døgnet rundt på hverdager, og 36 timer i løpet av 7 dager for arbeid som drives døgnet rundt, hele uken igjennom.

 

Overtid

Alt arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid er overtid i lovens forstand. Slikt arbeid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.

Arbeidsmiljøloven § 10-6 setter grenser for ukentlig og månedlig bruk av overtid. Hovedregelen er at overtidsarbeid ikke kan overstige ti timer i løpet av syv dager, 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. Unntak kan gjøres dersom arbeidstaker i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det.

Ved overtidsarbeid foreligger det en plikt for arbeidsgiver til å betale overtidstillegg. Etter loven skal tillegget utgjøre minst 40 %.

 

Pauser

I arbeidstiden har arbeidstaker rett på tilstrekkelig tid til å hvile og spise. Minimumskrav til gjennomføring av pauser er regulert i arbeidsmiljøloven § 10-9. Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer.

Hvis arbeidstakeren må oppholde seg på arbeidsplassen i pausen eller det ikke finnes et godt nok pauserom, skal pausen regnes som arbeidstid.

Dersom arbeidstaker arbeider mer enn to timer etter at den alminnelige arbeidstiden er avviklet, har arbeidstaker rett på en ny pause på minst en halv time. Pausen regnes som en del av arbeidstiden.

 

Unntak fra reglene om arbeidstid

Reglene i arbeidsmiljøloven gjelder i utgangspunkter for alle arbeidstakere. Fra reglene om arbeidstid kan det gjøres unntak for arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengige stillinger.

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har bred erfaring innenfor arbeidsrett. Send gjerne en uforpliktende e-post til pk@klovfjell.no eller ring oss på 22 17 74 00 dersom du har spørsmål om reguleringen av din arbeidstid.


Advokater som kan hjelpe deg med Arbeidsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Arbeidsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.