Har man rett til lønn ved legeundersøkelser?

Permisjonsrettigheter

Som arbeidstaker har man i gitte tilfeller lovfestet rett til permisjon. Med permisjon menes en rett for arbeidstaker til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Dersom man blir langvarig syk eller får en kronisk sykdom kan man få et økt behov for fri til legeundersøkelser. Om arbeidstaker har rett til lønnet – helt eller delvis – eller ulønnet permisjon avhenger av hvilken type permisjon man søker. I det følgende vil vi kort redegjøre for retten til fri fra jobb ved kortvarig fravær, og om denne retten også inkluderer rett til lønn.

Om du har krav på permisjon eller ikke, vil bero på om dette er en rettighet du har gjennom lov, tariffavtale eller annet reglement. Permisjonsrettigheter for ulike formål kan være nedfelt i arbeidsmiljøloven, i tariffavtalen eller i arbeidsgivers permisjonsreglement. Ofte er permisjonsretten – det vil si rett til fri – gitt i lov, mens rett til lønn under permisjon er nedfelt i tariffavtalen eller i den enkeltes arbeidskontrakt.

Det er viktig å være oppmerksom på at man kan ha rett til fri fra arbeidet i mange ulike tilfeller, men at det som utgangspunkt gjelder rett til ulønnet permisjon. Man får altså fri fra jobben, men ikke med lønn.

Det er kun gravides adgang til rett til lønnet fri ved legeundersøkelse som er lovregulert, jf. arbeidsmiljøloven § 12-1. Utover dette er retten til lønn ved fri for å gå til legen regulert i den individuelle arbeidskontrakt, interne avtaler med bedriften eller i gjeldende tariffavtale. Det er vanlig at den enkelte arbeidsplass utarbeider egne rutiner og retningslinjer for slikt, for eksempel i personalhåndboken.

 

Velferdspermisjon

Arbeidsgiver kan innvilge velferdspermisjon i situasjoner der hvor arbeidstakeren har behov for fravær fra jobben for en kortere periode. Denne avgjørelsen faller inn under arbeidsgivers styringsrett. Eksempler på slike tilfeller er ved legetime, flytting og tilvenning i barnehage. Om man har krav på velferdspermisjon, og om det skal gis lønnet eller ulønnet permisjon, vil fremgå av den individuelle arbeidsavtale eller bedriftens interne regler. Er ikke retten til velferdspermisjon skrevet ned i tariffavtaler, personalhåndbøker, reglementer eller lignende, vil det være opp til den enkelte arbeidsgiver å bestemme om den skal innvilges eller ikke.

Det er viktig å presisere at arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykdom ikke regulerer spørsmålet om godtgjørelse. Det er det den individuelle arbeidskontrakten, interne avtaler i bedriften eller gjeldende tariffavtale som gjør.

 

Arbeidsgivers vurdering

Når arbeidsgiver skal vurdere om arbeidstakeren har rett til fri er det flere momenter som kan vektlegges. Blant annet om det er en heltids- eller deltidsansatt, om det vil være en nevneverdig ulempe for bedriften å innvilge permisjonen osv. Lengden på permisjonen og årsaken til at arbeidstakeren trenger permisjon vil være andre relevante momenter.

Som det klare utgangspunkt lønnes man for den tiden man jobber, og hvis det ikke er avtalt, eller følger av gjeldende tariffavtale, har man ikke rett til lønn når man får fri for å gå til legen. Reglene for korttidsfravær praktiseres ulikt, så vår oppfordring er å avklare med arbeidsgiver hva som er gjeldende praksis hos din virksomhet.

 

Kontakt oss!

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS bistår i arbeidsrettslige konflikter. Ta gjerne en uforpliktende kontakt med partner/advokat Preben Kløvfjell på e-post pk@klovfjell.no dersom du har spørsmål om dine rettigheter.


Advokater som kan hjelpe deg med Arbeidsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Arbeidsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.