Hvem kan drive ervervsmessig fiske og fangst i Norge?

Deltakerloven regulerer adgangen til å drive ervervsmessig fiske og fangst og annen høsting av viltlevende marine ressurser med fartøy som er norske. Hvilke fartøy som etter loven regnes som norske følger av reglene i sjøloven §§ 1 til 4, med visse unntak. Fartøy som eies av utledning bosatt i Norge omfattes også av reglene når fartøyets største lengde er mindre enn 15 meter.

 

Krav om ervervstillatelse

Loven stiller krav om ervervstillate for at et fartøy skal kunne benyttes til ervervsmessig fiske og fangst. Ervervstillatelsen gis til fartøyets eier for ett bestemt fartøy. Tillatelsen gjelder derfor ikke generelt, og kan hverken brukes av andre enn den fysiske eller juridiske personen som innehar tillatelsen og gir ikke rett til å benytte andre fartøy.

 

Vilkår for ervervstillatelse

For å kunne få en slik tillatelse oppstiller loven flere vilkår som blant annet gjelder nasjonalitet, bosted og krav om tidligere aktivitet i fiske eller fangst. Ervervstillatelsen gir bare rett til å utøve fiske eller fangst i samsvar med de bestemmelser som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av havressursloven eller deltakerloven selv.

Les mer: Hva er vilkårene for å få ervervstillatelse?

 

Lovens formål

Formålet med lovens regler er å tilpasse fiskeflåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget for å sikre en rasjonell og bærekraftig utnyttelse av de marine ressurser, å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen og gjennom dette trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene, og å legge til rette for at høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode.

Fartøy som det er gitt ervervstillatelse for skal føres inn i et register over norske fiskefartøy, og må videre merkes slik departementet bestemmer.

 

Kontakt oss!

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har bred erfaring innenfor fiskerirett. Send gjerne en uforpliktende e-post til pk@klovfjell.no eller ring oss på 22 17 74 00 dersom du har spørsmål om dine rettigheter.


Advokater som kan hjelpe deg med Fiskeri- og havbruksrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Fiskeri- og havbruksrett

Vi har mange dyktige advokater som kan hjelpe deg med din sak. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.