MENUMENU
MENUMENU

Særlig om omgjøring og endring av avtaler

En avtale mellom ektefellene vil som i avtaleretten ellers være bindende for dem. Visse avtaler i et ekteskap må imidlertid gjøres i ektepakts form for å være gyldige. Ektefellene står fritt til å omgjøre eller endre på avtaler de har inngått, men dette krever selvfølgelig enighet mellom partene. En avtale som er inngått i ektepakts form må også endres ved ektepakts form for å være en gyldig endring eller omgjøring. Dette følger av ekteskapsloven § 46 første ledd.

særlig om omgjøring og endring av avtale
Sist oppdatert: 6/02/2019
Advokat oslo
        
MENUMENU