Særlig om omgjøring og endring av avtaler

En avtale mellom ektefellene vil som i avtaleretten ellers være bindende for dem. Visse avtaler i et ekteskap må imidlertid gjøres i ektepakts form for å være gyldige. Ektefellene står fritt til å omgjøre eller endre på avtaler de har inngått, men dette krever selvfølgelig enighet mellom partene. En avtale som er inngått i ektepakts form må også endres ved ektepakts form for å være en gyldig endring eller omgjøring. Dette følger av ekteskapsloven § 46 første ledd.

særlig om omgjøring og endring av avtale
Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Anniken Qvale
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 930 86 084
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210

Formuesforholdet mellom ektefellene

Kontakt Oss

Kontakt Oss
Advokat oslo