Avtaler om uskifte med særeie

Dersom et ekteskap opphører ved den ene ektefelles død er utgangspunktet at det skal foretas et skifte mellom den gjenlevende ektefelle og den avdødes arvinger. Dersom ektefellene har felleseie har imidlertid den gjenlevende ektefellen en forholdsvis stor rett til å bli sittende i uskifte med ektefellenes formue og verdier, jf. arveloven §9. Dersom ektefellene har særeie har den gjenlevende ektefelle ikke samme rett eller mulighet til å bli sittende i uskifte. Etter ekteskapsloven § 43 følger det imidlertid at ektefellene kan avtale at den lengstlevende ektefelle skal ha rett til å sitte i uskifte med den andre ektefelles særeie dersom ektefellen går bort. Det innebærer at den gjenlevende ektefelle får overta både særeiemidler og felleseiemidler, og dermed som et utgangspunkt råde fritt over disse. Arvingene til den avdøde ektefellen får altså først sitt arveoppgjør når uskifteboet en gang skiftes. Gjenlevende har imidlertid kun rett til å sitte i slik uskifte dersom vilkårene som følger av arvelovens kapittel 3 foreligger.

avtale om usikfte med særeie

En avtale om at gjenlevende ektefelle skal få sitte i uskifte med særeie må gjøres i ektepakt for å være gyldig. Hvordan man oppretter en gyldig ektepakt redegjøres for under punkt 9. Dersom ektefellene har en slik avtale kan den gjenlevende ektefelle selv velge om vedkommende ønsker å følge avtalen eller om hun vil velge å se bort fra den og dermed ikke sitte i uskiftet bo.

Også en avtale om uskifte med særeie kan gjøres betinget av at ektefellene får felles barn, eller at avtalen skal bortfalle på et bestemt tidspunkt, jf. ekteskapsloven § 42 andre og tredje ledd.

Dersom den gjenlevende ektefelle bruker sin rett til å sitte i uskifte med særeie er utgangspunktet at også dennes særeie går inn i uskifteboet, jf. bestemmelsens andre ledd. Uskifteboet vil da omfatte ektefellenes samlede formue. Regelen er blant annet begrunnet i at det lett vil skje en sammenblanding av avdødes og gjenlevedes midler, slik at dette er en god praktisk løsning når det senere skal foretas et skifte. Ektefellene kan imidlertid avtale ved ektepakt at gjenlevedes særeiemidler ikke skal gå inn i uskifteboet.

Når uskifteboet en gang skal skiftes skal det gjøres etter reglene i arveloven § 26 andre ledd.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Formuesforholdet mellom ektefellene

Kontakt OssAdvokat oslo