Introduksjon til Arveloven i Norge

Preben Kløvfjell fra Tveter og Kløvfjell Advokatfirma

Lurer du på noe inne arv? Ta kontakt med våre spesialister

Preben Kløvfjell

Spesialist på Arv og Arverett

Arv og lovverket

Norges arvelover er i første rekke styrt av den norske Arveloven, som gir et helhetlig rettslig rammeverk for lov om arv og dødsbo. Disse lovene er avgjørende for å sikre at arveprosessen gjennomføres på en ryddig og rettferdig måte, som reflekterer både avdødes ønsker og arvingenes juridiske rettigheter.

Unmgå uønskede virkninger av et dødsfall

Når ens ektefelle eller samboer dør, er det et stort tap på mange måter. For å unngå at et arveoppgjør med den avdødes øvrige arvinger i tillegg skal medføre at den gjenlevende ektefellen eller samboeren etter dødsfallet blir stilt langt svakere økonomisk enn før, bør man se igjennom hvordan reglene er og eventuelt opprette et testament.

Ektefelle i uskifte

I de fleste tilfeller kan en gjenlevende ektefelle sitte i uskifte, det vil si at det foreløpig ikke foretas noe skifteoppgjør etter den avdøde. Det er likevel ikke sikkert at dette bestandig er en god løsning; den gjenlevende ektefellen blir på mange måter bundet ved at rådigheten over midlene er noe begrenset – og det kan oppleves litt vanskelig at de andre arvingene passer på hva en gjør.

Testament

Den andre loven som styrer arv, er Testamentet til den avdøde. Testament er øverste rett og dersom den avdøde har beskrevet en ulik fordeling av arv sett opp mot arveloven, vil et gylidg testament ha førsterett.

Arvelovens prinsipper

Arveloven skisserer flere sentrale prinsipper som er med på å bestemme hvem som har rett til å arve og i hvilke proporsjoner. Loven kategoriserer arvinger i ulike klasser basert på deres forhold til avdøde. Primært gis de nærmeste pårørende, som barn og ektefeller, forrang. Dette prinsippet sikrer at den nærmeste familien blir forsørget før fjernere slektninger eller andre begunstigede.

Forholdet mellom arv etter loven og arv etter testament

Selv om arv etter testament og arv etter loven prinsipielt regnes som likestilte former for arv, må arv etter loven regnes som utgangspunktet, eller hovedformen. Med dette menes først og fremst at det i de fleste arveoppgjør ikke foreligger testamenter. For personer som er gift og/eller har barn gjelder det dessuten såpass mange begrensninger i testasjonsadgangen at opprettelse av testament ofte ikke har noe noe poeng. For å få et fullstendig bilde over hva man kan – eller bør – gjøre med et testament, er det nødvendig å ha en viss oversikt over hvordan arven blir fordelt dersom testament ikke er opprettet. Det er også nødvendig å vite litt om hvilke skranker loven setter for hva man kan og ikke kan gjøre i testament.

Testament og eiendeler

I tillegg tillater den norske arveloven enkeltpersoner å utøve en viss grad av testamentarisk frihet. Det gjør dem i stand til å utarbeide et testamente som spesifiserer hvordan de ønsker at eiendelene deres skal fordeles. Denne friheten balanseres imidlertid av obligatoriske arverettigheter, eller “pliktarv”, som garanterer en del av boet til avdødes barn og ektefelle, uavhengig av innholdet i testamentet. Denne obligatoriske andelen er en sikring for å beskytte de økonomiske interessene til de nærmeste familiemedlemmene.

Arv og begreper

Et annet vesentlig aspekt ved Norges arvelov er begrepet «uskifte», eller utsatt oppgjør. Denne bestemmelsen tillater en gjenlevende ektefelle å beholde kontrollen over hele boet frem til deres død, hvorved arven fordeles mellom arvingene. Denne mekanismen er særlig gunstig i tilfeller der gjenlevende ektefelle fortsatt trenger tilgang til boets eiendeler for sitt livsopphold.

Grunnleggende element i arveloven

Å kjenne disse grunnleggende elementene i den norske arveloven er avgjørende for å forstå hvordan arv forvaltes og fordeles i Norge. Dette rammeverket legger ikke bare scenen for rettferdig fordeling, men integrerer også både lovfestede rettigheter og enkeltpersoners personlige ønsker, og sikrer en balansert tilnærming til arv.


Advokater som kan hjelpe deg med Arverett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Arverett

Vi har mange dyktige advokater som kan hjelpe deg med din sak. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.