Ulike begreper du bør vite om innen forsikringsretten

Forsikringer er noe alle har, men som kanskje ikke alle syntes er like lett å forstå. I denne artikkelen vil vi forsøke å gi deg en forklaring på noen begreper man støter på innen forsikringsområdet. En bedre forståelse for språkbruken og faget kan gi deg bedre forståelse av dine forsikringsavtaler.

 

Forsikring

Vi begynner med det grunnleggende: En forsikring er en avtale mellom deg og et selskap om at de overtar en risiko for deg, mot at du betaler dem penger. Altså at du overfører en risiko for et økonomisk tap som du har, over på noen andre. Grunnen til at et forsikringsselskap er villig til å gå med på og tjener penger på dette er risikoutjevningen man får av å inngå samme type avtale med mange flere. Etter nøye kalkulasjoner om risiko og sannsynlighet, vet selskapet at mest sannsynlig vil kun et fåtall av disse realisere seg (altså at selskapet må betale ut forsikringen). Ergo får de mer penger inn enn de må betale ut.


Forsikringspremie

Begrepet forsikringspremie kan gi assosiasjoner til at du skal motta noe. Dette er feil. Til tross for sitt misvisende navn er forsikringspremie ganske enkelt det vederlaget du betaler forsikringsselskapet for forsikringen din, altså rett og slett prisen. Hva prisen konkret blir, er beregnet ut ifra utgifter selskapet har ved å betale de forsikringstakerne som faktisk rammes, administrasjonskostnader samt fortjeneste.

 

Personforsikring og skadeforsikring

De ulike forsikringene man har deles gjerne inn i to hovedkategorier: personforsikring og skadeforsikring.

Personforsikring rommer tre typer forsikringer: Livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring. Alle andre forsikringer som ikke anses som personforsikring kalles gjerne skadeforsikring og består av hovedkategoriene: tingsskadeforsikring, driftsinteresseforsikring, ansvarforsikring og kredittforsikring.

 

Forsikringsavtale, forsikringsbevis og forsikringsvilkår

Forsikringsavtalen er den avtalen du har inngått med forsikringsselskapet. Når det er inngått en slik avtale skal forsikringsselskapet utstede et forsikringsbevis.

Et forsikringsbevis er altså en skriftlig bekreftelse på at en forsikringsavtale er inngått. Her vil det fremgå informasjon om blant annet hva slags forsikring det er snakk om, hvor lenge forsikringen gjelder, hvem som inngår i avtalen og hvilken pris (premie) som skal betales. Videre skal den vise til vilkårene som gjelder for avtalen (et eget vedlegg, se straks under) samt oppsummere de viktigste vilkårene i hhv. avtalen og lovbestemmelser som er relevante for deg.

Forsikringsvilkårene er ofte standardiserte vilkår for den typen forsikring du har inngått, og ligger vedlagt til forsikringsbeviset ditt. Den angir de betingelsene som gjelder for din forsikring. Vilkårene som fremgår i forsikringsbeviset vil gjelde fremfor disse vilkårene, dersom det skulle være motstrid mellom dem.

Dersom du syntes denne artikkelen ga deg nyttig informasjon, kan du besøke vår hjemmeside for å lese mer om forsikringsavtaler og forsikringsretten.


Advokater som kan hjelpe deg med Forsikringsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Forsikringsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.