Personforsikring og skadeforsikring

Innen forsikringsområdet skiller man gjerne mellom to hovedkategorier av forsikringer, nemlig personforsikring og skadeforsikring. Dette kommer av at loven som regulerer forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven, FAL) nettopp er delt opp etter dette skillet. Men for deg som kanskje ikke kan så mye om forsikringer er det ikke sikkert du helt vet hva forskjellen på de er. Dersom du ønsker en enkel innføring i ulike begreper innen forsikringsområdet, kan du lese om dette her. I denne artikkelen går vi litt dypere inn i hva de ulike forsikringene konkret dekker.

 

Personforsikring

Personforsikringene knytter seg til en persons liv og helse. Den omfatter tre typer forsikringer: (1) livsforsikring, (2) ulykkesforsikring og (3) sykeforsikring. Til forskjell fra skadeforsikring styres dekningen av hva du avtaler og er ikke knyttet til kun å dekke et økonomisk tap.

Livsforsikring er en forsikring knyttet mot død, der utbetalingen skjer til en etterlatt av forsikringstageren. Ofte er forsikringen kombinert slik at den også har et oppsparingselement. Utbetaling skjer da enten ved død eller ved at man oppnår en viss alder (for eksempel 70 år).

Ulykkesforsikring er videre en forsikring for de tilfellene du blir rammet av en ulykke og blir skadet.

Til slutt er sykeforsikring en forsikring mot inntektsbortfall som følge av at sykdom eller ulykke gjør deg midlertidig ute av stand til å jobbe. En slik forsikring er mest aktuell for selvstendig næringsdrivende.

 

Skadeforsikring

Skadeforsikring er gjerne definert som alle andre typer forsikring som ikke er personforsikring. Ofte er de kombinerte – altså at man tegner en forsikringspakke som deker flere typer skadeforsikringer. Til motsetning fra personforsikring dekker skadeforsikring som utgangspunkt kun det økonomiske tapet du har lidt som følge av skaden.

Det finnes mange forskjellige typer skadeforsikringer. Tingsskadeforsikring for eksempel er forsikring mot skade på dine «ting». Dette kan være alt fra skade på bil, henger og båt til skade på din villa, bunad, ditt innbo mm. Når det gjelder forsikring mot skade på bil kalles denne forsikringen gjerne for «kasko».

Videre har man ansvarsforsikring som skal forsikre de tilfellene der man har pådratt seg erstatningsansvar overfor andre. Den mest typiske ansvarsforsikringen er den lovpålagte bilansvarsforsikringen (bilansvarsloven § 15). Andre ansvarforsikringer er typisk forsikring mot produktansvar, profesjonsansvar, styreansvar og advokatforsikring for de tilfellene man trenger juridisk hjelp.

Andre typer skadeforsikring kan være driftsinteresseforsikring og kredittforsikring, der førstnevnte omhandler å forsikre seg mot inntektstap bedriften din måtte påføres. Enten ved at for eksempel en viktig maskin går i stykker eller dersom det kommer regn på dagen for et stort idrettsarrangement som gjør at det ikke kan gjennomføres. Kredittforsikring er videre forsikring mot tap som følge av at en av dine debitorer får betalingsproblemer og ikke betaler det de skylder deg eller går konkurs.


Advokater som kan hjelpe deg med Forsikringsrett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Forsikringsrett

Nam dolor nisl, sodales non pulvinar nec, interdum sed felis. Proin in ligula ut urna pulvinar blandit a quis sapien. Nulla dui metus, euismod sed elementum id, euismod quis orci.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.