Drammen

Nedre Storgate 13, 3015 Drammen

Advokater

Trygve Tveter

partner/advokat

Preben Kløvfjell

partner/advokat

Erlend Liaklev Andersen

partner/advokat

Kristin Bugge Midthjell

partner/advokat

Helan Hafzullah

partner/advokat

Micaela Hetland

assosiert partner/advokat

Elisabeth Møinichen Leonhardsen

senioradvokat

Servet Yildiz Stêrk

assosiert partner/advokat

Samirs Askerovs

advokatfullmektig

Karin Handeland Selmer

advokatfullmektig

Steinar Fretheim

advokat

Åse Kaja Tveter Karlsen

advokatfullmektig

Robert Voldhuset

advokat

Sara Sibbern Sørensen

advokat

Maria Strømmen Lile

advokat

Merete Longva Bjerke

advokatfullmektig

Malene Valkvæ Jenssen

Advokatfullmektig