Maria Strømmen Lile

advokat

Advokat Maria Strømmen Lile har master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, og skrev masteroppgave innen strafferett og utlendingsrett. Hun har tidligere jobbet i utlendingsdirektoratet, som politiadvokat og som fast ansatt advokat med både sivile saker og strafferett.

Advokat Lile er også utdannet pedagog, og har en bakgrunn som lærer i grunnskolen.

Hun underviser i juridiske fag ved advokatsekretærstudiet ved NKI/Treider fagskole, og holder også tilpassende kurs og foredrag i ulike juridiske emner for interesseorganisasjoner.

Advokat Lile arbeider primært innen familierett/foreldretvister, barnevernrett, strafferett og arbeidsrett, men bistår også i andre typer saker. Hun har særlig kompetanse innen helse og omsorgsrett.

Fagområde

No data was found