Betydningen av folkeregistrert adresse for barn ved delt bosted

mange hus som ilustrerer flytting og folkeregistrert adresse

Barnet kan kun ha folkeregistrert adresse ett sted  Mange foreldre avtaler delt bosted for felles barn ved samlivsbrudd. Et sentralt spørsmål er da om barnet kan ha folkeregistrert adresse hos begge foreldrene. Delt bosted innebærer ikke nødvendigvis at barnet tilbringer like mye tid hos foreldrene. Foreldrene kan avtale delt bosted, men ha en ulik fordeling […]