Samboers arverett

Samboers arverett, skrevet av advokat Robert Voldhuset 

Det er vedtatt ny arvelov. I dagens arvelov har samboere arverett dersom man har, har hatt eller venter barn sammen. Arven utgjør fire ganger folketrygdens grunnbeløp.

Reglene om samboers arverett innebærer at et langvarig samboerskap i seg selv ikke er grunnlag for arv. Det er krav om at man har eller venter barn. I tillegg må man være samboer i lovens forstand.

Dersom ikke vilkåret om felles barn er oppfylt, må det være fastsatt i testament dersom gjenlevende samboeren skal ha arverett. Dersom arvelateren har særkullsbarn, må testamentet som utgangspunkt respektere livsarvingenes pliktdelsarv.

Samboeres arverett går foran livsarvingenes rett til arv.

 

Hvem er samboer i arvelovens forstand?

Arveloven definerer samboere som en person over 18 år som bor sammen med en annen person over 18 år i et ekteskapsliknende parforhold.

Personene regnes som samboere selv om de bor fra hverandre for en tid på grunn av utdanning, arbeid, sykdom, institusjonsopphold eller liknende.

To personer som ikke kan inngå ekteskap fordi de er nær beslektede regnes ikke som samboere. Personene regnes heller ikke som samboere hvis en av dem er gift eller samboer med en annen person.

 

Arverett for samboere betinger felles barn

Det at man er samboer i arvelovens forstand utløser ikke rett til arv. Arveloven gir arverett til samboere med felles barn.

Etter arveloven vil den som var samboer med arvelateren ved dødsfallet og har, har hatt eller venter barn med arvelateren, har rett til en arv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet.

Retten til minstearv gjelder også om det er livsarvinger etter arvelateren. Dette betyr at samboerens arverett har prioritet foran arvelaterens livsarvinger (barn, barnebarn osv).

 

Omfanget av arveretten for samboer

Arveloven gir samboeren rett til minstearv på 4 ganger grunnbeløpet. Grunnbeløpet utgjør pr 30.03.21 kroner 101 351 kroner. Totalt utgjør minstearven til samboer 405 404 kroner.

Dersom det foretas skifteoppgjør umiddelbart etter førsteavdødes bortgang, vil man legge til grunn det grunnbeløpet som er gjeldene på dødstidspunktet.

Dersom samboeren blir sittende i uskifte, vil det være grunnbeløpet på skifte av uskifteboet som skal legges til grunn for beregningen av grunnbeløpet.

 

Samboers arverett kan fratas ved testament

Det følger av arveloven at samboerens rett til minstearv kan begrenses ved testament. Det er likevel krav om at samboeren hadde fått kunnskap om testamentet før arvelaterens død.

Vilkåret om at samboeren må ha fått kunnskap om testamentet, gjelder ikke hvis det var umulig eller urimelig vanskelig å varsle samboeren om testamentet.

 

Samboers rett til arv med minst fem års samboerskap

Dersom samboerne ikke har barn, kan man fritt testamentere alt man eier til lengstlevende samboer. Arveloven setter ingen begrensninger på testasjonsfriheten.

Dersom man har felles livsarvinger, vil gjenlevende til en viss grad være beskyttet av reglene om minstearv og retten til uskifte.

Dersom man ikke har felles barn og arvelateren hadde egne barn (særkullsbarn), vil man i utgangspunktet ikke være beskyttet av arveloven.

Arveloven gir derfor arvelater adgang til å fastsette i testament at den han eller hun har vært samboer med i de siste fem årene før dødsfallet, rett til arv opp til fire ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet uten hensyn til livsarvingenes pliktdelsarv.

Samboerskapet må ha vært i minst fem år. Samboerskapet må bestå ved tidspunktet for den første samboerens død.

 

Advokat Oslo bistår i arvesaker

Våre advokater jobber spesialisert innen familierett og bistår i arvesaker.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Advokat Oslo hjelper deg

Advokat Oslo bestreber hele tiden etter å oppnå de beste resultater for våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Våre advokater jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Siste artikler

Personvern og GDPR

Uskifterett etter ny arvelov

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.