Har du fått avslag fra NAV? Klage på vedtaket

De aller fleste er innom NAV i en eller annen sammenheng i løpet av livet. Det kan være på grunn av sykdom, arbeidsavklaring, foreldrepenger, yrkesskade, uføre eller andre ting.

Klage på vedtak fra NAV

Når du søker NAV om økonomisk støtte eller tjeneste får du et svar. Dette kalles et vedtak. I noen tilfeller ønsker man å klage på dette vedtaket enten fordi man mener resultatet, grunnlaget, eller innholdet er feil, eller det kan være andre grunner som gjør at man ønsker å klage. Det skal fremgå av vedtaket hvordan du skal gå frem for å klage, hvem du skal klage til og hva klagefristen er.

Det er den som har søkt om en ytelse som kan klage.

Du kan også bruke advokat eller gi fullmakt til en person som klager på dine vegne.

Klagefristen på vedtaket

Klagefristen fremgår av vedtaket og varierer etter hva slags sak det er.

Prosessen i en klage

Når du klager på et vedtak til NAV vil den enheten som fattet vedtaket vurdere saken på nytt. Dersom du får medhold i klagen, vil du få tilsendt ett nytt vedtak. Dette vedtaket har du også mulighet til å klage på om du ikke er enig i det nye vedtaket.

Dersom du ikke får medhold i klagen, vil klagen videresendes til NAV Klageinstans. Dette er en selvstendig enhet som vurdere saken din på nytt. Hvis saken sendes til NAV Klageinstans, vil du få et brev som informerer deg om dette og forventet saksbehandlingstid. Dersom du ikke får medhold hos NAV Klageinstans har du, med noen unntak, mulighet til å anke saken til Trygderetten.

Dersom klagen fører frem, kan du kreve dekket utgifter til advokat

Hvis du får medhold i klagen, kan du ha rett til å få dekket utgifter som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. For eksempel kan du ha rett til å få dekket utgifter til advokat. I tillegg kan du ha krav på erstatning dersom NAV har gjort en feil som har ført til et økonomisk tap for deg.

Det kan være mange grunner til at man kommer i kontakt med NAV. Noen ganger kan det være vanskelig å forstå hvilke rettigheter man har og hvordan man går frem når man ikke er fornøyd.

Vedtakene kan være vanskelig å forstå, særlig når det refereres til vilkår i lov og at vilkårene ikke er oppfylt. Da kan det være lurt å få litt hjelp. Advokaten din kan hjelpe deg med å skrive klage, og følge opp vedtak som blir fattet i saken din. Advokaten kan også hjelpe deg å sende krav om å få dekket utgifter til advokat eller kreve erstatning.

 

Advokater

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859Advokat oslo