Fikk 1, 8 millioner i voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning

Advokat Oslo bisto i sak om voldsoffererstatning der vedkommende vant frem med krav om erstatning etter en voldshendelse i eget hjem.

Vedkommende ble utsatt for grov vold i hjemmet. Forholdet ble anmeldt til politiet, og tiltale ble tatt ut. Gjerningsmannen ble senere dømt og straffet for ugjerningen.

Vedkommende fikk voldsoffererstatning fra staten etter at voldshendelsen hadde funnet sted på til sammen 1,8 millioner kroner.

Voldsoffererstatning fra staten tilstås til den som har fått liv, helse eller frihet krenket som følge av en straffbar handling. For eksempel kan det å bli slått ned, overfalt, ranet, voldtatt eller utsatt for annen straffbar handling gi rett til erstatning.

Erstatningen kan ytes enten til fornærmede eller til etterlatte. Voldsoffererstatning kan videre tilstås barn som har vært vitne til eller utsatt for vold. Det kreves klar sannsynlighet at det har skjedd en straffbar voldshandling.

Det er videre viktig å være oppmerksom på at søknad må fremsettes i tide, og før erstatningskrav mot den som har voldt skaden foreldes etter foreldelsesloven. Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år, men det gjelder flere unntak på dette punkt.

Hva slags dokumentasjon som er relevant å fremlegge avhenger av hva du krever erstatning for. Særlig er det viktig å kunne påvise årsakssammenheng mellom skaden du er påført som følge av den straffbare handlingen og arbeidsuførheten/ økonomisk tap.

Har du krav på voldsoffererstatning?

Har du vært utsatt for en straffbar handling som har krenket livet, helsen eller friheten, kan du ha rett på voldsoffererstatning fra staten.

Advokat Oslo kan bistå deg med din søknad.

Du kan videre ha krav på fri rettshjelp i voldsoffersaker, forutsatt at du har inntekt og formue under departementets fastsatte grenser.

Det er viktig å være klar over at du kan søke om voldsoffererstatning uavhengig av om politiet tar ut tiltale eller henlegger det anmeldte forholdet. Retten til å søke voldsoffererstatning har du uansett, og vi har erfaring med at man ofte får innvilget erstatning også i saker som politiet av ulike årsaker henlegger.

Ta gjerne kontakt for spørsmål om voldsoffererstatning eller trenger bistandsadvokat

 

[lastupdated]

Advokat Oslo hjelper deg

Advokat Oslo bestreber hele tiden etter å oppnå de beste resultater for våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Våre advokater jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Siste artikler

Arverekkefølgen i rettsak

Arverekkefølgen i Norge

Personvern og GDPR

Uskifterett etter ny arvelov

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.