Visum

Besøksvisum-visum

Dersom du ikke er en norsk borger eller en EU/EØS-borger og ønsker å besøke Norge, må du ha en tillatelse. Denne tillatelsen kalles visum/Schengenvisum. Vi i Advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell er eksperter på å hjelpe mennesker med å skaffe visum til Norge, og vi vil guide deg gjennom søknadsprosessen for å sikre at du får en søknad av høy kvalitet som kan øke sjansene dine for å få innvilget visum.

Søknadsprosessen for visum til Norge

For å komme til Norge som ikke-norsk/EU/EØS-borger, må du søke om visum ved den norske utenriksstasjonen, Norsk ambassade eller konsulat, i det landet du bor i. Søknaden din vil bli behandlet ved denne utenriksstasjonen. Vi i Advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell kan bistå deg gjennom hele søknadsprosessen og sikre at søknaden din er grundig og komplett.

Unntak fra visumplikt

Det er viktig å merke seg at enkelte land har særskilte avtaler med Norge, og personer fra disse landene trenger ikke visum for å reise hit. Norge og de fleste andre landene i Norden har en avtale som kalles den nordiske passkontrolloverenskomsten. Dette innebærer at personer fra Danmark, Norge, Sverige og Finland ikke er visumpliktige ved innreise til Norge.

I tillegg er det en rekke andre land som også er unntatt fra visumplikt. Dette hovedsakelig  EU/EØS-land.

Formål for visum til Norge

Det er ulike formål for visum til Norge avhengig av hensikten med besøket. Her er en liste over de vanligste formålene:

1. Besøke foreldre eller barn

Dersom du ønsker å besøke foreldre eller barn i Norge, kan du søke om visum for dette formålet. Vi vil hjelpe deg med å utarbeide en søknad som dokumenterer formålet med besøket og sikrer at søknaden din er grundig og overbevisende.

2. Besøke ektefelle eller samboer

Dersom du har ektefelle eller samboer i Norge og ønsker å besøke dem, kan vi hjelpe deg med å få innvilget visum for dette formålet. Vi vil veilede deg gjennom søknadsprosessen og sikre at søknaden din er korrekt utfylt og inneholder all nødvendig dokumentasjon.

3. Besøke søsken

Dersom du ønsker å besøke søsteren eller broren din i Norge, kan du søke om visum for dette formålet. Vi vil hjelpe deg med å utarbeide en søknad som tydelig viser din tilknytning til søsknene dine og formålet med besøket.

4. Besøke et annet familiemedlem

Dersom du ønsker å besøke et annet familiemedlem i Norge, kan du søke om visum for dette formålet. Vi vil bistå deg med å utarbeide en søknad som dokumenterer din tilknytning til familiemedlemmet og formålet med besøket.

5. Besøke kjæresten din

Dersom du ønsker å besøke kjæresten din i Norge, kan vi hjelpe deg med å få innvilget visum for dette formålet. Vi vil veilede deg gjennom søknadsprosessen og sikre at søknaden din er grundig og velformulert.

6. Forretningsbesøk

Dersom du skal på forretningsbesøk i Norge, kan vi hjelpe deg med å få innvilget visum for dette formålet. Vi vil bistå deg med å utarbeide en søknad som dokumenterer formålet med besøket og din tilknytning til det aktuelle forretningsmiljøet.

7. Kulturelle arrangementer eller organisasjonsbesøk

Dersom du skal delta på kulturelle arrangementer eller organisasjonsbesøk i Norge, kan vi bistå deg med å få innvilget visum for dette formålet. Vi vil veilede deg gjennom søknadsprosessen og sikre at søknaden din er grundig og velstrukturert.

8. Turist eller andre grunner

Dersom du ønsker å besøke Norge som turist eller av andre grunner, kan vi hjelpe deg med å få innvilget visum for dette formålet. Vi vil bistå deg med å utarbeide en søknad som beskriver formålet med besøket og sikrer at søknaden din er innholdsrik og informativ.

Vilkår for å få innvilget visum til Norge

Det er visse vilkår som må være oppfylt for å få innvilget visum til Norge. Her er de viktigste kravene:

  1. Søknadsgebyr og innlevering av søknad: Du må betale et søknadsgebyr og levere inn søknaden med all nødvendig dokumentasjon ved nærmeste norske utenriksstasjon i landet du bor i.
  2. Gyldig pass: Du må ha et pass som er gyldig i minst tre måneder etter planlagt avreisedato. Passet kan ikke være eldre enn 10 år.
  3. Gyldig reiseforsikring: Du må ha gyldig reiseforsikring som dekker eventuelle medisinske utgifter under oppholdet i Norge.
  4. Økonomiske midler: Det må dokumenteres at du har tilstrekkelig med penger til oppholdet i Norge, vanligvis beregnet til 500 kr per dag. Alternativt kan en person du kjenner som bor i Norge, garantere for deg økonomisk.
  5. Innreiseforbud: Du kan ikke ha et innreiseforbud til Norge eller Schengen-området.
  6. Invitasjon fra vert: Hvis du skal besøke noen i Norge, må du ha en invitasjon fra den personen.

Vurderingskriterier for visumsøknader

Ved vurderingen av visumsøknader legges det vekt på flere faktorer for å vurdere sannsynligheten for at søkeren vil returnere til sitt hjemland eller landet de bor i når besøket er over. Myndighetene tar hensyn til situasjonen i søkerens hjemland og søkerens egen situasjon.

Det legges også vekt på søkerens tilknytning til hjemlandet sitt, for eksempel eiendom, arbeid, ektefelle eller familiemedlemmer som søkeren forsørger. Dersom myndighetene anser det som usannsynlig at du vil reise tilbake, kan søknaden bli avslått.

Det er viktig å merke seg at hver søknad vurderes individuelt, og det er ingen garanti for at visum vil bli innvilget. Vi i Advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell har imidlertid lang erfaring med visumsøknader og kan bistå deg med å utarbeide en solid søknad som øker sjansene dine for å få innvilget visum til Norge.

Oppholdstillatelse for foreldre som skal besøke barn i Norge

Dersom du som forelder skal besøke barnet ditt i Norge, har du også mulighet til å søke om en oppholdstillatelse for foreldre som skal besøke barn. Dette gir deg en lengre oppholdstid på inntil ni måneder. Vi i Advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell kan hjelpe deg med å utarbeide søknaden og bistå med eventuelle klageskriv hvis søknaden skulle bli avslått.

Vi tilbyr også veiledning og assistanse med utfylling av søknadsskjema og råd om hvilken dokumentasjon som bør vedlegges søknaden.

Snakk med oss

Eller send din forespørsel


*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring