Familieinnvandring og oppholdskort

Familieinnvandring-Familiegjenforening-advokat-oslo

Ønsker du å søke familiegjenforening med en EU/EØS-borger som bor i Norge?
Da kan det være lurt å kontakte en advokat før du sender søknaden til norske myndigheter. Regelverket er komplekst, og det er viktig å oppfylle flere kriterier. Feil i søknaden kan føre til avslag, derfor er det viktig å få nødvendig hjelp og veiledning i prosessen.

Søknadsprosessen og vanlige feil

Det kan være utfordrende å navigere seg gjennom systemet på egenhånd. Konsekvensen av feil i søknaden kan være at avslag gis uten at man får mulighet til å rette opp i feilene. Noen vanlige feil inkluderer:

1. Manglende dokumentasjon

Det er viktig å legge frem tilstrekkelig dokumentasjon i søknaden, bevis for at det har blitt inngått ekteskap etc. Dette kan inkludere informasjon om lønnsendringer og endring av arbeidsforhold dersom det er relevant.

2. Ubetalt behandlingsgebyr eller manglende kvittering

Søknaden kan bli avvist dersom behandlingsgebyret ikke er betalt eller hvis den nødvendige kvitteringen ikke blir fremvist.

3. Søkt fra feil sted

Søknaden må sendes fra riktig sted. Dersom søkeren befinner seg i utlandet, må søknaden sendes derfra. Søknaden kan ikke sendes fra Norge.

Familieinnvandring og oppholdskort

Familieinnvandring kan omfatte både gjenforening av familie og etablering av ny familie. Avhengig av hvilket land søkeren kommer fra, kan man søke om oppholdstillatelse, oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere eller benytte UDIs registreringsordning for EU/EØS-borgere.

Oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere

Hvis du er ektefelle, samboer, forlovede eller barn under 18 år, og ønsker å flytte til familiemedlemmet ditt i Norge, kan du søke om oppholdskort for familiemedlem av en EU/EØS-borger. Dette gjelder spesielt hvis du kommer fra et land utenfor EU/EØS og familiemedlemmet i Norge er en EU/EØS-borger.

EU/EØS-regelverket er mer fleksibelt når det gjelder dokumentasjon og krav som stilles til søkeren og referansen. Saksbehandlingstiden for en slik søknad er normalt 6 måneder.

Få bistand fra våre dyktige advokater

Vi i Advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell kan bistå deg med utfylling av søknadsskjema og gi råd om hva som er nødvendig dokumentasjon som må vedlegges søknaden. Våre erfarne advokater innen Utlendingsrett har kunnskap om de spesifikke kravene og kan hjelpe deg gjennom hele søknadsprosessen. Vi kan også bistå med klage på vedtak om avslag på oppholdskort dersom det skulle bli aktuelt.

Snakk med oss

Eller send din forespørsel


*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring