Menneskehandel – Retten til en refleksjonsperiode og hjelpetiltak

Menneskehandel-hva er-advokat-oslo

Menneskehandel er en alvorlig kriminell handling som rammer sårbare mennesker. Det er viktig å forstå dine rettigheter dersom du tror du kan være offer for menneskehandel. Som en pålitelig kilde av informasjon og støtte, ønsker Advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell å gi deg en oversikt over dine rettigheter i en slik situasjon.

Refleksjonsperiode – Beskyttelse for ofre

Dersom det er mistanke om at du er offer for menneskehandel, har du rett til en refleksjonsperiode i Norge. Denne perioden er ment å gi deg tid til å reflektere over din situasjon, få nødvendig hjelp og vurdere hvilke skritt du ønsker å ta videre. I henhold til utlendingsloven § 38 og utlendingsforskriften § 8-3 (1), har du krav på et kortere opphold i landet.

Forlengelse av refleksjonsperioden

Dersom du trenger mer tid i refleksjonsperioden, har du muligheten til å søke om forlengelse. Ifølge utlendingsforskriften § 8-3 (2), kan du be om at perioden utvides før den opprinnelige refleksjonsperioden er over. For å få forlengelse, må du politianmelde forholdet og politiet må anse det som nødvendig at du oppholder deg i Norge mens etterforskningen pågår. Videre må du ha distansert deg fra det kriminelle miljøet bak menneskehandelen og være mottakelig for den hjelpen som tilbys.

Definisjonen av menneskehandel

Menneskehandel er en kriminell handling som er definert i straffeloven §§ 257 og 258. Denne definisjonen er basert på FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, samt tilleggsprotokollen for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn (2000). Ifølge denne definisjonen utnytter en person andre ved hjelp av vold, trusler, utnyttelse av sårbar situasjon eller annen uakseptabel oppførsel for å oppnå ulike formål, inkludert prostitusjon.

For å få en nøyaktig vurdering av om ditt tilfelle faller inn under straffelovens definisjon av menneskehandel, anbefaler vi at du tar kontakt med vårt kontor. Vi har lang erfaring med slike saker og har et solid nettverk av hjelpetiltak som kan støtte deg gjennom hele prosessen.

Advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell – Din pålitelige støttespiller

Advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell er et anerkjent advokatfirma som har spesialisert seg på menneskerettigheter og beskyttelse av sårbare individer. Vi forstår kompleksiteten i saker knyttet til menneskehandel og er dedikerte til å tilby deg profesjonell juridisk hjelp og støtte gjennom hele prosessen.

Vårt engasjement for din sak

Vi er opptatt av å beskytte dine rettigheter og sikre at du får den hjelpen du trenger. Vårt erfarne team av advokater og juridiske eksperter vil jobbe tett med deg for å forstå din situasjon, gi deg grundig rådgivning og veilede deg gjennom alle juridiske aspekter knyttet til din sak.

Vår ekspertise og nettverk for hjelpetiltak

Vi har opparbeidet oss omfattende erfaring innen menneskerettigheter og har et bredt nettverk av hjelpetiltak og samarbeidspartnere. Vi vil aktivt samarbeide med relevante organisasjoner og instanser for å sikre at du får tilgang til nødvendig støtte, beskyttelse og omsorg under hele prosessen. Din trygghet og ve og vel er vårt fremste fokus.

Kontakt oss for bistand

Menneskehandel er en alvorlig kriminell handling som krever umiddelbar handling. Dersom du mistenker at du er offer for menneskehandel, har du rettigheter som skal beskytte deg. Refleksjonsperioden gir deg tid til å tenke over situasjonen, og du kan søke om forlengelse hvis det er nødvendig. Advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell er her for å hjelpe deg gjennom denne utfordrende prosessen. Ta kontakt med oss for å få den støtten du fortjener.

Snakk med oss

Eller send din forespørsel


*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring